Gemeente Wingene

Deadline oproep Leader Midden-West-Vlaanderen

Leader, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, stimuleert samenwerking van onderuit. Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen leggen 1,3 miljoen euro samen om innoverende projecten voor het platteland in Midden-West-Vlaanderen financieel te ondersteunen.

Wie komt in aanmerking voor subsidie?

Organisaties, ondernemers, landbouwers, verenigingen en lokale besturen met een innoverend en uitdagend (lokaal) projectidee voor ons platteland kunnen financiële steun vragen. De projecten moeten binnen drie thema's passen:

  • Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap
  • Profilering en promotie via/van streekidentiteit
  • Kennisoverdracht en innovatie in de landbouwsector

Uitgebreide informatie hierover is na te lezen in de zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategie die op de site is terug te vinden.

Deadline: 2 oktober 2017 - 12 uur

Een project kan enkel digitaal worden ingediend via het plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij: www.vlm.be.

Contact opnemen met het secretariaat wordt ten zeerste aangeraden omdat enkel correcte en volledige dossiers kunnen worden ingediend:

Pieter Santens - Coördinator Leader Midden-West-Vlaanderen
051 27 55 61 - Spanjestraat 141, 8800 Roeselare 
pieter.santens@west-vlaanderen.be

Gepubliceerd op  di 01 aug 2017