Gemeente Wingene

Deel grondgebied Wingene in bewakingszone na uitbraak hoogpathogene vogelgriep in Beernem

In een pluimveebedrijf in Beernem is een uitbraak bevestigd van hoogpathogene vogelgriep. Om de verspreiding van het virus te voorkomen gelden strikte maatregelen in een deel van het grondgebied Wingene.

In een pluimveebedrijf in Beernem is een uitbraak bevestigd van hoogpathogene vogelgriep. Om de verspreiding van het virus te voorkomen is rond het getroffen bedrijf een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld. In een deel van het grondgebied van Wingene gelden hierdoor strikte maatregelen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vermoedt dat besmette wilde vogels de oorzaak zijn van de uitbraken.

Maatregelen voor alle houders van pluimvee en vogels

  • Alle pluimvee en hobbypluimvee, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  • Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.
  • Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden worden.
  • Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
    Specifiek voor vinkenzettingen: deze kunnen NIET doorgaan, houders gelegen in de bewakingszone kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.
    Specifiek voor de duivensport: duivenhouders in de bewakingszone mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen, maar mogen NIET deelnemen aan wedstrijden. 
  • Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moet ogenblikkelijk aan het FAVV gemeld worden.

Meer info vind je op de website van het FAVV.

Op deze kaart kan je nagaan als jouw adres binnen de bewakingszone ligt.

Maatregelen voor professionelen

Professionele pluimveehouders worden gecontacteerd door het FAVV.

Gepubliceerd op  do 22 sep 2022