Gemeente Wingene

Raad van Bestuur AGB

De raad van bestuur is samengesteld uit elf (11) leden die door de gemeenteraad van de gemeente Wingene worden benoemd. 

De burgemeester, voor zover deze geen effectief lid is, wordt ambtshalve opgenomen in de raad van bestuur met raadgevende stem. Elke fractie in de gemeenteraad kan minstens één (1) lid van de raad van bestuur aanduiden en dit recht waarborgt elke fractie een vertegenwoordiging in de raad van bestuur. De verdeling over de fracties is als volgt: 8 zetels voor de fractie CD&V, 2 zetels voor de fractie Burgerbelangen en 1 zetel voor de fractie N-VA.

De raad van bestuur beschikt over de volheid van bevoegdheid om alle noodzakelijke of nuttige handelingen te stellen om het maatschappelijk doel van het AGB te verwezenlijken.

De raad van bestuur vergadert minstens twee (2) maal per jaar, en telkens wanneer het belang van het AGB dit vereist. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling