Gemeente Wingene

Vast bureau

 

Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen en bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Het vast bureau heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester is van rechtswege voorzitter. Het vast bureau vergadert wekelijks op maandag in het gemeentehuis. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling