Gemeente Wingene

Directiecomité AGB

Het directiecomité is samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en de algemeen directeur als effectieve leden. De burgemeester is voorzitter van het directiecomité. De algemeen directeur is secretaris van het directiecomité.

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van het AGB, met de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en met de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur, alsmede is het bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden gedelegeerd.

Het directiecomité AGB vergadert 2-wekelijks op maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling