Gemeente Wingene

Droogte 2018 erkend als landbouwramp

De droogte in de lente en de zomer van 2018 is erkend als landbouwramp. Dit betekent dat land- en tuinbouwers vanaf nu een tegemoetkomingsaanvraag kunnen indienen indien zij een vergoeding wensen voor de geleden schade die werd vastgesteld door de gemeentelijke schattingscommissies.

De uiterste indieningsdatum van de tegemoetkomingsaanvraag is 28/02/2019.

De tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend), via e-mail worden ingestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij een buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij door middel van het formulier dat u vindt op https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018

Vul de aanvraag volledig in en voorzie ze van de nodige bijlages zoals:

  • een attest van de verzekeraar indien men verzekerd is voor teeltschade door weersomstandigheden (hagel) of een attest van een producentenorganisatie indien men via die organisatie is verzekerd
  • het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota indien de schade ook werd vastgesteld door een onafhankelijk expert.
Gepubliceerd op  do 29 nov 2018