Gemeente Wingene

E-loket vastgoedinfo

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht.

Deze informatie bestaat uit drie attesten:

  • een uittreksel van het vergunningenregister
  • een uittreksel van het plannenregister
  • een document stedenbouwkundige inlichtingen

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest.

Voor wie?

Notaris- of immokantoren, verkopers van vastgoed

Prijs

83 euro per aanvraag.

Aangrenzende percelen van dezelfde eigenaar worden als één aanvraag beschouwd.

Afhandeling

Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

De factuur wordt per e-mail nagestuurd.