Gemeente Wingene

Aanvraagformulier verzoek tot opname als 'vergund geacht' in het gemeentelijk vergunningenregister