Gemeente Wingene

En we leven nog lang en gelukkig

In het kort

We zorgen ervoor dat inwoners met zorgnood kwaliteitsvol en levenslang in een passende thuisomgeving kunnen wonen en participeren.

In beeld

Aan het woord 

In het lang... 

Levenslang thuiswonen 

We zetten volop in op thuiszorg en voorzien financiële ondersteuning om woningen ‘zorgproof’ te maken. Daardoor kunnen onze inwoners met zorgnoden of gezondheidsproblemen, of allebei, zolang mogelijk thuis blijven wonen. De kwaliteit van de zorg staat daarbij voorop. We willen deze inwoners ook hun eigen zinvolle plaats in de samenleving geven en slaan daarvoor de handen in elkaar met de zorg- en welzijnsorganisaties in onze gemeente. Om ons werk beter af te stemmen op dat van zorg- en hulpverleners wordt de eerstelijnszone verder uitgebouwd. We nemen daarvoor ons engagement op in de aansturende zorgraad.

Zorgzame buurten 

Buurtgerichte zorg krijgt een belangrijke plaats binnen ons lokaal sociaal beleid. We nemen de regie op om zorgnetwerken op te bouwen met artsen, professionele zorgverleners, thuiszorgverpleegkundigen, ervaringsdeskundigen en buurtzorgbuddies. Ook het informele netwerk van familie, buurt en mantelzorgers rond de personen met zorgnood betrekken we daarbij nauw. We zetten specifieke acties op voor inwoners met zorgnoden of gezondheidsproblemen zoals een praatcafé over dementie of personen met een zorgnood, een mantelzorgacademie, lotgenotencontact… We verhogen ook de mantelzorgpremie. 

Iedereen mee 

De komende jaren zetten we alles op alles om sociaal isolement te vermijden en stimuleren daarvoor sociale participatie en integratie. Vanuit ons lokaal dienstencentrum Geselle verhogen we de zelfredzaamheid van kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, mensen in armoede, personen met geestelijke problemen, … onder meer door het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden en door het verhogen van hun sociale contacten.