Gemeente Wingene

Energiereductieplan

We gaan door een ongeziene energiecrisis. Elektriciteit, water, gas, ook voor de gemeente Wingene nemen ze een grote hap uit het budget.

We verwachten dat de gas- en elektriciteitsfactuur in de gemeentelijke gebouwen aanzienlijk zal stijgen. Een eerste berekening geeft aan dat we ruim 465.000 euro per jaar voor gas en 536.000 euro voor elektriciteit zullen betalen. Al is het vandaag de dag moeilijk om dit correct in te schatten.

Om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen namen we gerichte energiebesparende acties. We hebben dit samen gedaan met verschillende diensten, van facility tot de algemeen directeur, en met het hele schepencollege. In totaal gaat het om 19 acties waarbij zowel op korte, middellange als lange termijn gefocust wordt.

Eerste stap: bewustwording en sensibiliseren

Om medewerkers en gebruikers van gebouwen bewust te maken van hun energieverbruik, wordt op korte termijn een communicatiecampagne opgestart. Dat gaat van deelname aan Dikketruiendag tot concrete tips. Lichten doven bij het verlaten van een ruimte, bewust computers en beeldschermen uitschakelen … 

Acties op korte termijn

Enkel verwarmen waar nodig

Naast het sensibiliseren van medewerkers en gebruikers, zullen o.a. ook duurzame verplaatsingen verder aangemoedigd worden en zal er enkel verwarmd worden waar dat nodig is.

Recreatiebad de Alk

Ook de temperatuur van het zwembadwater in recreatiebad de Alk zal actief opgevolgd worden, want hoewel er de afgelopen jaren al klimaatvriendelijke maatregelen werden genomen, toch blijft de Alk een grote energiekost met zich meebrengen. Daarom zoeken we naar nieuwe maatregelen zoals de plaatsing van een UV-lamp om zowel energie als water te besparen. In de Alk worden ook twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst (met steun van provincie West-Vlaanderen) en worden de ventilatiekanalen grotendeels vernieuwd.

Doven van de verlichting

Een andere belangrijke energiebesparing op korte termijn is het doven van de verlichting. De gemeenteraad besliste op 26 september 2022 om de openbare verlichting ’s nachts in de hele gemeente te doven (tussen 23 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends). De gemeente blijft ondertussen verder inzetten op LED-verlichting. Inmiddels is 25% van het gemeentelijk verlichtingspark verled.

Andere ingrepen op korte termijn

  • het plaatsen van aanwezigheidsdetectoren waardoor het licht automatisch uitschakelt wanneer er geen gebruikers zijn,
  • het isoleren van warmwaterleidingen,
  • het isoleren van gebouwen …

Acties op middellange en lange termijn

We blijven als gemeentebestuur ook inzetten op groene energie. Zo wordt bekeken hoe we volgend jaar extra zonnepanelen kunnen plaatsen om energiedelen in onze gemeente mogelijk te maken. Daarnaast zullen grote energieverbruikers zoals de sporthallen regeltechnisch onderzocht worden, zodat de instellingen optimaal zijn om het verbruik te verminderen.

Op lange termijn werkt het gemeentebestuur aan een visie om het patrimonium te verduurzamen. O.a. het extra isoleren van gebouwen en de omschakeling naar verwarming o.b.v. lage watertemperaturen zijn daarin belangrijke elementen. Zo zal via een macroscan ook de vastgoedportefeuille rationaliseren. Daar heeft de burgemeester in de gemeenteraad van februari ook al toelichting bij gegeven.