Gemeente Wingene

Erkenning als comité

Voor wie?

Iedereen mag een aanvraag indienen om erkend te worden als een feest-, straat- of wijkcomité.

Voorwaarden

  • Om als wijkcomité te worden erkend dient het comité zich te richten tot een wijk, buurt of verschillende straten in een buurt. Zij ontwikkelen een meer uitgebreid feestprogramma, meestal gespreid over verschillende dagen. Indien u erkend wordt, krijgt u een toelage van 267,96 euro per jaar.
  • Om als straatcomité te worden erkend dient het comité zich overwegend te richten tot de bewoners van één enkele straat of een kleinere buurt en het organiseert beperkte activiteiten. Indien u erkend wordt, krijgt u een toelage van 100,49 euro per jaar.

De tarieven worden zesjaarlijks geïndexeerd met ingang vanaf 01/01/2016.

Procedure

U moet de toelage jaarlijks schriftelijk aanvragen voor 31 maart, gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij de jaarlijkse subsidieaanvraag deelt u volgende zaken mee:

  • de samenstelling van het bestuur
  • het rekeningnummer
  • de financieel verantwoordelijke
  • het jaarverslag van het voorbije jaar
  • het programma van het lopende jaar.

Via het e-loket kunt u het formulier 'Erkenning als feest-, straat- of wijkcomité' opvragen en invullen.