Gemeente Wingene

Erkenning als wijk- of straatcomité

Voor wie?

Iedereen mag een aanvraag indienen om erkend te worden als een wijk- of straatcomité.

Voorwaarden

 • Om als wijkcomité te worden erkend dient het comité zich te richten tot een wijk, buurt of verschillende straten in een buurt. Zij ontwikkelen een meer uitgebreid feestprogramma, meestal gespreid over verschillende dagen. Indien het comité erkend wordt, kan er na elk werkingsjaar een toelage volgen van 267,96 euro per jaar.
 • Om als straatcomité te worden erkend dient het comité zich overwegend te richten tot de bewoners van één enkele straat of een kleinere buurt en het organiseert beperkte activiteiten. Indien het comité erkend wordt, kan er na elk werkingsjaar een toelage volgen van 100,49 euro per jaar.

De tarieven worden zesjaarlijks geïndexeerd met ingang vanaf 01/01/2016. Laatste indexatie dateert van 01/01/2022. 

Procedure

 1. Via het e-loket kan je het formulier 'Wijk- en straatcomité: aanvraag tot erkenning' opvragen en invullen;
 2. Dit formulier wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen;
 3. De beslissing delen we vervolgens telefonisch of per mail mee.
 • De erkenning impliceert een kennisgeving van het comité op de website;
  Neem alvast HIER een kijkje. 
 • Als erkend comité kan je een klantenprofiel op het gemeentelijk online reservatieprogramma aanmaken;
  Via dat account vraag je gemeentelijke zalen en materialen aan om te gebruiken bij geplande activiteiten.
  Informatie over reserveren vind je HIER
 • Na elk werkingsjaar kan een jaarlijkse subsidie schriftelijk worden aangevraagd aan de hand van een activiteitenverslag.
  Alle informatie en de aanvraag vind je HIER