Gemeente Wingene

Erkenning als vereniging

U kan als socio-culturele vereniging een aanvraag indienen om erkend te worden als vereniging. Deze aanvraag gebeurt door het digitaal formulier 'Erkenning als socio-culturele vereniging' in te vullen. Het college van burgemeester en schepen beslist op basis van de aanvraag of uw vereniging erkend wordt of niet.