Gemeente Wingene

Evenementen

Opgelet! Deze pagina kreeg een update op dinsdag 16 maart 2021

Sinds 28 oktober zijn alle evenementen zijn verboden (inclusief kermissen, rommel- en kerstmarkten ...) tot en met 1 april 2021 in de provincie West-Vlaanderen.

Heel wat van onze verengingen toonden hun meest creatieve kant en organiseerden de afgelopen weken een maanden een alternatieve werking. Sinds gisteren kondigde de gouverneur enkele maatregelen aan die de alternatieve evenementen kunnen bemoeilijken:

 • Er is een verbod op huis-aan-huis-bezoeken, bijvoorbeeld in het kader van Halloween, Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstman...
 • Ook huis-aan-huis-verkopen zijn verboden.
 • Leveringen aan huis kunnen door verengingen met die voorwaarde dat er naar analogie met de professionele pakjesdiensten aangebeld wordt, het pakje aan de deur gezet wordt en meteen afstand genomen wordt. Sowieso moet elk fysiek contact vermeden worden tussen verkoper/aanbieder en koper/ontvanger. Men mag ook niet binnen in de woning.
 • Take-away is toegelaten bij officiële afhaalpunten, horecazaken, voedingswinkels en traiteurs.
  De gemeente voorziet afhaalpunten om take-away voor verenigingen te organiseren. Klik hier voor meer informatie.
 • Verenigingen mogen wel opnieuw zelf pakketten samenstellen en ook maaltijden bereiden om te verkopen MITS volgende richtlijnen te volgen:
  - afstand houden (1,5 meter)
  - 10 personen samen en 1 persoon per 10 m²
  - regelmatig verluchten
  - mondneusmasker dragen
  - handen wassen of handgels gebruiken

Alle massa-evenementen zoals grote festivals maar ook fuiven blijven al zeker verboden tot 1 april 2021.

Ook al lijkt dit nu momenteel nog veraf. Op het moment dat de epidemie positief evolueert, zullen de evenementen terug kunnen opstarten, weliswaar onder voorwaarden.
Hiervoor zijn bepaalde voorschriften, zoals het CERM toetsingsrapport. 

Informatie voor organisatoren van evenementen 


De annulering van een evenement omwille van het Coronavirus is een geval van overmacht. Dit betekent dat er geen schadevergoeding betaald zal moeten worden, maar probeer de schade voor iedereen te beperken door het evenement indien mogelijk naar een latere datum te verschuiven in plaats van te annuleren.

Wat met de kosten (personeel, zaal, materiaal, …) ?

 • Het principe is als volgt :
  • in geval van overmacht zijn de kosten van elke partij voor haar rekening.
  • is er geen sprake van overmacht dan zal de partij die haar verplichtingen niet nakomt de kosten van de andere partij moeten vergoeden.

Wat met het voorschot ?

 • Als de overeenkomst ontbonden wordt wegens overmacht dan moet het voorschot terugbetaald worden, tenzij anders bepaald in het contract.

Moet je als organisator tickets terug betalen ?

Op 19 maart kwam er een ministerieel besluit over de terugbetaling van tickets voor afgelaste evenementen.

 • De organisator moet de tickets niet terugbetalen als het evenement verplaatst wordt naar een latere datum tenzij de consument het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen.
 • In geval van annulering krijgt de organisator tot zes maanden na de datum van publicatie in het Staatsblad de tijd om de terugbetaling te doen.
 • De Vlaamse regering roept op om uit solidariteit voor de kunst- en cultuursector geen terugbetaling te vragen.

Ben je als organisator aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen als je een evenement laat doorgaan?

 • Als je een evenement laat doorgaan, terwijl de overheid dat verbiedt, bega je een fout. Als iemand daardoor schade lijdt, bijvoorbeeld het virus oploopt tijdens het evenement, kan de organisator daarvoor verantwoordelijk gesteld worden en de schade moeten vergoeden.

Wat met de auteursrechten voor geannuleerde evenementen?

 • Unisono, de organisatie die rechten int voor Sabam, Playright en Simim, annuleert alle facturen voor evenementen die gepland waren van 13 maart tot en met 3 mei Als je al betaald hebt, krijg je je geld terug.

Cultuurloket maakte een nog uitgebreider overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Het overzicht kan je vinden op de website van de VVSG.