Gemeente Wingene

Evenementen (en de organisatie ervan)

Laatste update: 13 mei. 
Hieronder kan je de maatregelen terugvinden die op vandaag van kracht zijn. Benieuwd wanneer en welke versoepelingen er op komst zijn? Dan kan je hier een kijkje nemen. 

Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten en evenementenpubliek en privéongeacht hun omvang, worden tijdens de coronacrisis geannuleerd. De huidige maatregelen gelden tot en met 30 juni 2020.

Alle massa-evenementen in april, mei, juni, juli én augustus worden geannuleerd. Dit betekent dat volgende gemeentelijke activiteiten niet doorgaan:

 • 2/3-5-2020: Meikermis in Wingene
 • 31-5-2020: Dag van het Park
 • 5/6/7-6-2020: Junikermis Zwevezele
 • 27/28-6-2020: Sint-Janskermis
 • 10-7-2020: Vlaanderen Feest
 • 13-8-2020: Seniorennamiddag
 • 22-8-2020: Memorial Diether Cornaer

Voor de eenmalige en tijdsgebonden evenementen, zoals officiële openingen of ceremoniële ontvangsten op het gemeentehuis worden nieuwe data gezocht vanaf 1 september 2020. Alle betrokkenen worden hiervoor rechtstreeks gecontacteerd. 

Informatie voor organisatoren 

De annulering van een evenement omwille van het coronavirus is een geval van overmacht. Dit betekent dat er geen schadevergoeding betaald zal moeten worden, maar probeer de schade voor iedereen te beperken door het evenement indien mogelijk naar een latere datum te verschuiven in plaats van te annuleren.

Wat met evenementen die gepland zijn na het verstrijken van de termijn waarvoor het verbod geldt?

 • Momenteel geldt het verbod al zeker tot 8 juni (en voor massa-evenementen tot en met augustus). Maar het is niet uitgesloten dat het verlengd zal worden. Als je een evenement gepland hebt na 8 juni en er is geen bijzondere reden om dat nu al te annuleren, kun je geen overmacht inroepen. Let wel, hierop zijn uitzonderingen.

Wat met de kosten (personeel, zaal, materiaal, …) ?

 • Het principe is als volgt :
  • in geval van overmacht zijn de kosten van elke partij voor haar rekening.
  • is er geen sprake van overmacht dan zal de partij die haar verplichtingen niet nakomt de kosten van de andere partij moeten vergoeden.

Wat met het voorschot ?

 • Als de overeenkomst ontbonden wordt wegens overmacht dan moet het voorschot terugbetaald worden, tenzij anders bepaald in het contract.

Moet je als organisator tickets terug betalen ?

Op 19 maart kwam er een ministerieel besluit over de terugbetaling van tickets voor afgelaste evenementen.

 • De organisator moet de tickets niet terugbetalen als het evenement verplaatst wordt naar een latere datum tenzij de consument het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen.
 • In geval van annulering krijgt de organisator tot zes maanden na de datum van publicatie in het Staatsblad de tijd om de terugbetaling te doen.
 • De Vlaamse regering roept op om uit solidariteit voor de kunst- en cultuursector geen terugbetaling te vragen.

Ben je als organisator aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen als je een evenement laat doorgaan?

 • Als je een evenement laat doorgaan, terwijl de overheid dat verbiedt, bega je een fout. Als iemand daardoor schade lijdt, bijvoorbeeld het virus oploopt tijdens het evenement, kan de organisator daarvoor verantwoordelijk gesteld worden en de schade moeten vergoeden.

Wat met de auteursrechten voor geannuleerde evenementen?

 • Unisono, de organisatie die rechten int voor Sabam, Playright en Simim, annuleert alle facturen voor evenementen die gepland waren van 13 maart tot en met 3 mei Als je al betaald hebt, krijg je je geld terug.

Cultuurloket maakte een nog uitgebreider overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Het overzicht kan je vinden op de website van de VVSG.