Gemeente Wingene

Evenementen

Laatste update: 28 juli
Hieronder kan je de maatregelen terugvinden die van kracht zijn vanaf 29 juli.

Sinds 8 juni kunnen sport- en socioculturele verenigingen hun groepsactiviteiten hervatten. Hierbij gelden wel nog steeds de veiligheidsmaatregelen.

Alle massa-evenementen zoals grote festivals maar ook fuiven blijven al zeker verboden tot 31 augustus. Als de epidemie positief evolueert zal dit terug mogelijk zijn vanaf 1 september, mits een CERM toetsingsrapport. Verder info hieronder.

Het aantal personen toegelaten op een evenement is als volgt vastgelegd:

 • Vanaf 1 juli 2020:
  • Indoor: 200 bezoekers
  • Outdoor: 400 bezoekers
  • CERM toetsingsrapport
 • Vanaf 29 juli tot eind augustus 2020:
  • Indoor: 100 bezoekers
  • Outdoor: 100 bezoekers
  • CERM toetsingsrapport
 • Vanaf 1 september 2020:
  • Geen duidelijkheid

Volgende gemeentelijke massa-evenementen worden geannuleerd:

 • 13-8-2020: Seniorennamiddag
 • 22-8-2020: Memorial Diether Cornaer

Voor de eenmalige en tijdsgebonden evenementen, zoals officiële openingen of ceremoniële ontvangsten op het gemeentehuis worden nieuwe data gezocht vanaf 1 september 2020. Alle betrokkenen worden hiervoor rechtstreeks gecontacteerd. 

Informatie voor organisatoren van evenementen 


De annulering van een evenement omwille van het Coronavirus is een geval van overmacht. Dit betekent dat er geen schadevergoeding betaald zal moeten worden, maar probeer de schade voor iedereen te beperken door het evenement indien mogelijk naar een latere datum te verschuiven in plaats van te annuleren.

Wat met de kosten (personeel, zaal, materiaal, …) ?

 • Het principe is als volgt :
  • in geval van overmacht zijn de kosten van elke partij voor haar rekening.
  • is er geen sprake van overmacht dan zal de partij die haar verplichtingen niet nakomt de kosten van de andere partij moeten vergoeden.

Wat met het voorschot ?

 • Als de overeenkomst ontbonden wordt wegens overmacht dan moet het voorschot terugbetaald worden, tenzij anders bepaald in het contract.

Moet je als organisator tickets terug betalen ?

Op 19 maart kwam er een ministerieel besluit over de terugbetaling van tickets voor afgelaste evenementen.

 • De organisator moet de tickets niet terugbetalen als het evenement verplaatst wordt naar een latere datum tenzij de consument het evenement op de nieuwe datum niet kan bijwonen.
 • In geval van annulering krijgt de organisator tot zes maanden na de datum van publicatie in het Staatsblad de tijd om de terugbetaling te doen.
 • De Vlaamse regering roept op om uit solidariteit voor de kunst- en cultuursector geen terugbetaling te vragen.

Ben je als organisator aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen als je een evenement laat doorgaan?

 • Als je een evenement laat doorgaan, terwijl de overheid dat verbiedt, bega je een fout. Als iemand daardoor schade lijdt, bijvoorbeeld het virus oploopt tijdens het evenement, kan de organisator daarvoor verantwoordelijk gesteld worden en de schade moeten vergoeden.

Wat met de auteursrechten voor geannuleerde evenementen?

 • Unisono, de organisatie die rechten int voor Sabam, Playright en Simim, annuleert alle facturen voor evenementen die gepland waren van 13 maart tot en met 3 mei Als je al betaald hebt, krijg je je geld terug.

Cultuurloket maakte een nog uitgebreider overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Het overzicht kan je vinden op de website van de VVSG.