Gemeente Wingene

Stap voor stap op weg naar normaal

Eind april legde de Veiligheidsraad een eerste versie van de exit-strategie voor. Dat is het plan van aanpak om geleidelijk aan het gewone leven te hervatten. Dat gebeurt stap voor stap onder strenge begeleiding van experts. Wanneer er een opflakkering is van het virus dan is het mogelijk dat we een stapje terug moeten zetten.
Hieronder een overzicht van de maatregelen die op korte termijn versoepeld worden. De huidige maatregelen kan je terugvinden op de themapagina's zelf. (Laatste update: 31 augustus)

Hieronder kan je meer info terugvinden over de laatste richtlijnen die van kracht zijn vanaf 24 augustus en 1 september (bron: Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020). 

Op maandag 24 augustus verandert het volgende:

WINKELEN HOEFT NIET LANGER ALLEEN 

Je mag opnieuw met maximaal twee personen gaan winkelen en er is geen tijdslimiet meer. Winkels mogen er zelf voor kiezen om het individueel winkelen te behouden (bijvoorbeeld om zo de wachtrijen te beperken). 

Vanaf woensdag 29 juli gaan de nieuwe richtlijnen rond de sociale bubbel, zijn minder mensen toegelaten op evenementen waar mondmaskers verplicht worden en worden voor meer activiteiten aanwezigen geregistreerd.

Op dinsdag 1 september verandert het volgende: 

LIEFDE OVER DE GRENZEN HEEN 

Koppels die niet getrouwd zijn, maar een duurzame liefdesrelatie van minstens 2 jaar hebben (en dit kunnen aantonen), mogen vanaf 1 september over de internationale grenzen opnieuw naar elkaar toe. De maatregelen voor reizigers (zoals een verplichte test, quarantaine) gelden ook voor hen.

MEER PUBLIEK TOEGELATEN BIJ EVENEMENTEN, CULTURELE ACTIVITEITEN, SPORTWEDSTRIJDEN EN GEBEDSHUIZEN 

Het maximaal aantal aanwezigen wordt vanaf maandag 1 september verhoogd: binnen tot 200 personen, buiten tot 400 personen. Maatregelen zoals de afstandsregel, het dragen van een mondmasker ... en de bijhorende veiligheidsprotocollen blijven behouden. Voor professionele organisatoren kan er bij permanente infrastructuur een uitzondering aangevraagd worden bij de burgemeester, waarna overleg volgt met de bevoegde minister.

VERHOOGD AANTAL AANWEZIGEN BIJ ROUWMAALTIJDEN

Op rouwmaaltijden worden vanaf maandag 1 september maximaal 50 personen toegelaten volgens de horecamaatregelen. De volgende Nationale Veiligheidsraad zal zich buigen over de kwestie van een mogelijke versoepeling van de regels voor recepties in het algemeen. Voorlopig zijn huwelijks- of communiefeesten of andere recepties en feesten met meer dan 10 personen buiten de sociale bubbel dus niet mogelijk. 

ALLE LEERLINGEN NAAR SCHOOL OP 1 SEPTEMBER 

Alle leerlingen van de kleuter-, lagere en secundaire school mogen op 1 september terug naar school. Er wordt gewerkt met kleurencodes en we starten met code geel ("het virus is actief maar onder controle"). Naar gelang de kleurcode zijn er andere maatregelen van kracht die bijvoorbeeld een impact hebben op het aantal lesdagen. Bij code geel kunnen alle leerlingen voltijds terug naar school. In het secundair onderwijs worden buitenschoolse activiteiten zoveel mogelijk beperkt. Het mondmasker blijft verplicht voor leerkrachten en leerlingen ouder dan 12 jaar. Over het hoger onderwijs volgt nog overleg.
 

SOCIALE BUBBEL BLIJFT BEHOUDEN

De bubbel van vijf blijft behouden tot minstens 1 oktober. Het gaat dus om zorgvuldig gekozen nauwe contacten bovenop het eigen gezin die steeds dezelfde blijven. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee. Bij een uitstap in groep of een samenkomst mag de grootte van de groep nooit groter zijn dan 10 personen (dit is relevant bij grote gezinnen).
 

DE 6 GOUDEN REGELS BLIJVEN HEEL ERG BELANGRIJK

  • De hygiëneregels blijven essentieel: we moeten nog altijd regelmatig de handen wassen en geven elkaar geen hand of kussen elkaar niet als begroeting.
  • Activiteiten doen we liefst in open lucht. Als dat niet mogelijk is, moeten de ruimtes waar de activiteiten zo goed mogelijk verlucht worden.
  • We nemen extra voorzorgsmaatregelen bij contact met risicogroepen.
  • Er moet nog altijd een veilige afstand gerespecteerd worden (met uitzonderingen voor je eigen gezin, je sociale bubbel en kinderen jonger dan 12 onderling).
  • Sociale contacten kunnen met dezelfde 5 personen in de periode 29 juli tot en met eind augustus. 
  • Groepen mogen niet groter zijn dan 10 personen, kinderen onder de 12 jaar zijn hier niet bij inbegrepen. Dat geldt zowel thuis, buitenshuis als bijvoorbeeld in restaurants of op café.