Gemeente Wingene

FairTrade

Wingene werd op 18 november 2015 erkend als FairTrade gemeente.

Om deze titel te behalen werd voldaan aan zes criteria:
1. vanuit een lokaal bestuur
2. winkels en horeca die fairtradeproducten aanbieden
3. scholen, bedrijven en organisaties die fairtradeproducten gebruiken
4. media-aandacht trekken
5. een trekkersgroep die zorgt voor continuïteit
6. initiatieven voor lokale duurzame voeding organiseren

Jarenlang werd deze erkenning vanuit de wereldwinkel en het gemeentebestuur voorbereid: er waren informatieavonden, sensibiliseringsacties en veel goesting. Eind 2013 werd een FT-trekkersgroep samengesteld om het erkenningsdossier actief voor te bereiden. Onder het voorzitterschap van schepen van ontwikkelingssamenwerking en landbouw Hedwig Kerckhove werden verschillende acties uitgewerkt. Na de goedkeuring van de FairTrade resolutie trokken de leden van onze stuurgroep de gemeente rond om bedrijven, verenigingen, horecazaken en scholen te overtuigen om mee te werken. De resultaten waren boven alle verwachting: alle Wingense vrije basisscholen schreven zich in als partner, naast heel wat verenigingen, bedrijven en horecazaken.

Wie meer informatie wenst over FairTrade of nog wil aansluiten als partner kan contact opnemen met de cultuurdienst of surf naar fairtradegemeenten.

De leden van de trekkersgroep:

  • Hedwig Kerckhove, Schepen en Voorzitter
  • Eric Behaegel
  • Kevin Brackx
  • Sandra Ketels
  • Dorine Vandenabeele
  • Claudine Vandewiele
  • Ilse Vanhoutteghem
  • Sien Soenen

Samen voor duurzame voeding: wereldwijd en lokaal

De gemeente wil de uitdaging voor eerlijke wereldhandel aangaan en mee helpen uitdragen.

Op lokaal vlak organiseert de trekkersgroep in samenwerking met de gemeente jaarlijks een initiatief om lokale duurzame voeding te promoten en te ondersteunen die kadert binnen het zesde criterium.

2015: voedsel van eigen kweek 
2016: debatavond - de prijs van goedkoop eten 
2017: lokale boerenmarkt op dag van het park