Gemeente Wingene

FAQ

Wat kunnen burgers doen als het niet ‘klikt’ met hun gasten of omgekeerd? 

Het opvangen van mensen is bijzonder nobel, maar niet altijd even evident. Het kan dus dat er in deze periode problemen opduiken waardoor een vervroegd vertrek beter is voor beide partijen. Dit is de reden waarom we als gemeente de nadruk leggen op een aparte opvanglocatie of gescheiden huishouden. Dat is uiteraard steeds mogelijk. Burgers nemen dan best contact op met het lokale bestuur om een overplaatsing te bekijken. Ook wanneer Oekraïners geen goed gevoel meer hebben bij hun huidige opvang, kunnen zij dit opnemen met de lokale contactpersoon. 

Om welke profielen gaat het precies? 

Momenteel gaat het waarschijnlijk grotendeels om vrouwen en kinderen. Volwassen mannen kunnen Oekraïne immers niet verlaten omdat zij opgeroepen kunnen worden om de wapens op te nemen. 

Welke taal spreekt een Oekraïner? 

Personen uit Oekraïne spreken Oekraïens en vaak ook Russisch. De meeste Oekraïners hebben een basiskennis Engels

Hoe zit het met de verzekering? 

De gewone, algemene regelgeving geldt voor wat verzekeringen betreft. Eens de persoon het tijdelijk beschermingsstatuut heeft, kan deze zich inschrijven bij de verplichte ziekteverzekering et cetera. 

Is er medische en psychologische ondersteuning voorzien? 

In de periode kort verblijf is er geen toegang tot verplichte ziekteverzekering en ook geen andere specifieke medische dienstverlening voorzien. Wanneer Oekraïners beschikken over de tijdelijke bescherming, kunnen zij zich inschrijven bij de verplichte ziekteverzekering. 

Wat gebeurt er na de lokale crisishuisvesting? 

We hopen dat de oorlog in Oekraïne snel achter de rug zal zijn. Velen onder hen willen zo snel mogelijk terug naar huis. Indien de crisis blijft aanhouden, zullen de bevoegde diensten verder werk maken van integratie en hen toeleiden naar de reguliere huizenmarkt.