Gemeente Wingene

Ferm kinderopvang

Ferm Kinderopvang is een initiatief voor buitenschoolse opvang en is erkend door en staat onder toezicht van Kind en Gezin.

Ferm Kinderopvang biedt:

 • kinderopvang op maat van kinderen
 • een leuke opvang in een huiselijke sfeer
 • een plek waar kinderen hun zegje mogen doen en waar ouders betrokken partners zijn

De goed opgeleide kinderbegeleiders zorgen voor een warm onthaal en begeleiden de kinderen tijdens vrij spel en activiteiten. 

Erkende locaties

Naam Adres Tel.
Ferm Kinderopvang Zwevezele

Pastorijstraat 55, Zwevezele

0478 73 05 50
Duimelootje Oude Bruggestraat 11, Wingene 0478 73 05 41
Wildenburg Beernemsteenweg 117, Wingene 0478 73 05 62

Gemelde locaties

Naam Adres Tel
Locatie Plus Wingene (Parochiaal Centrum) Keizerstraat 14, Wingene 0478 73 06 05
Locatie Plus Zwevezele

Pastorijstraat 55, Zwevezele

0478 73 06 05

Voor wie?

 • Kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan.
 • Opvang op vakantiedagen vanaf 2,5 jaar.

Procedure

Wil je graag jouw kinderen inschrijven? Dat kan na een afspraak met de coördinator buitenschoolse kinderopvang:

Pastorijstraat 55 8750 Zwevezele

051 61 11 43
bko.wingene@samenferm.be

Meer informatie kan je hier vinden op de website van Ferm. 

Prijs

De prijs is wettelijk geregeld en wordt jaarlijks geïndexeerd. Ouders betalen een vast bedrag per begonnen half uur of per dagdeel en krijgen jaarlijks een fiscaal attest. 

Tarieven vanaf 1 september 2024

Voor- en naschoolse opvang: 

 • 1,23 euro per begonnen half uur.

Woensdagnamiddag:

 • 1,23 euro per begonnen half uur
 • 8,63 euro voor een halve dag (minimum 3 u. maximaal 5.59 u.)
 • 17,23 euro voor een hele dag (vanaf 6 uren opvang)

Schoolvrije- en vakantiedagen: 

 • 5,73 euro voor een derde dag (maximaal 2.59 u.)
 • 8,63 euro voor een halve dag (minimum 3 u. maximaal 5.59 u.)
 • 17,23 euro voor een hele dag (vanaf 6 uren opvang)

Regelgeving

Belangrijke wijziging annulatievoorwaarden vanaf 1 september 2023:

Gratis annuleren kan als:
• Je tijdig annuleert, dit betekent tot 10 kalenderdagen voor de start van de opvangweek.
• Jij of één van je kinderen ziek is. Je verwittigt ons en je bezorgt ons binnen 5 werkdagen een doktersattest als bewijs.
• Je technisch werkloos bent. Je verwittigt ons en je bezorgt ons binnen 5 werkdagen een officieel bewijs van je werkgever.

Je betaalt de helft van wat je reserveerde als:
• Je te laat annuleert, dit betekent vanaf 10 kalenderdagen voor de start van de opvangweek.
• Je het bewijs van ziekte of technische werkloosheid te laat aan de opvang bezorgt.

Je betaalt de hele gereserveerde periode indien:
• Je niet annuleert.
• Je geen bewijs van ziekte of technische werkloosheid bezorgt aan de opvang.

Wat meebrengen

De inlichtingenfiche is te vinden onder 'documenten', deze kan je meebrengen bij eerste inschrijving. 

Meer info

De opvang is telefonisch bereikbaar tijdens de openingsmomenten op het telefoonnummer vermeld bij de locatie. Buiten deze uren kan je telefonisch of via e-mail terecht op het secretariaat.

Je kan ook dagelijks de helpdesk van Ferm Kinderopvang bereiken tussen 9 en 14 uur op 070 24 60 41.