Gemeente Wingene

Fiets- en voetgangersverkeer

Wat hebben we al gerealiseerd?

Voetgangers

Om de voetpaden voor voetgangers toegankelijker te maken, hebben we ervoor gezorgd dat die vlot bewandelbaar zijn door eventuele hindernissen weg te nemen.

Fietsers

Ook voor de fietsers willen we fietswegen opwaarderen. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen hebben we de zichtbaarheid van kleine fietswegen die uitkomen op een rijweg verbeterd door grote rode vlakken aan te brengen.

Daarnaast hebben we verbodsborden veranderd in blauwe borden voor voetgangers en fietsers. Om het inrijden vlotter te laten verlopen, hebben we eventuele hindernissen weggewerkt.

Om de fietser een volwaardig onderdeel van de weg te laten zijn, hebben we fietssuggestiestroken aangebracht in verschillende straten, zoals de Beernemstraat. Die moeten de snelheid van de auto's doen dalen. Ook hebben we in bijvoorbeeld de Pastorijstraat, een fietsstraat. Dit wil zeggen dat auto's achter de fietser moeten blijven rijden. Bovendien passen we een zone 30 toe in de woongebieden, om de veiligheid van de fietsers te verhogen.

Veilige schoolomgeving

Om de veiligheid van voetgangers en fietsers te garanderen rond en aan de schoolpoorten hebben we octopuspalen geplaatst. Die moeten de automobilisten er attent op maken dat ze een school naderen. Om de verkeersdruk af te nemen in de schoolomgeving hebben we straten in de nabijheid veranderd in eenrichtings- en fietsstraten. Ook mag het zwaar verkeer de straat van de school niet in tijdens de begin- en einduren van de school door het Charter Werftransport.

Om te voorzien in een veilige route van en naar de school, hebben we schoolroutes opgesteld voor fietsers. De schoolroutes hebben we ook aangeduid met tekeningen in de wegels die door de kinderen zelf getekend werden.

Toekomstperspectief

In de toekomst willen we nog meer inzetten op de veiligheid van de voetgangers en fietsers in onze gemeente. We willen dit doen door nog meer aandacht te besteden aan de schoolomgevingen. Dit door ook aan de andere scholen octopuspalen te plaatsen. In de nabije toekomst willen we ook schoolstraten invoeren. Dit houdt in dat de straat van de school volledig verkeersvrij zal zijn tijdens de begin- en einduren van de school.

Daarnaast willen we meer parkeergelegenheid bieden aan de fietsers. Zo willen we meer en gebruiksvriendelijke fietsenstallingen plaatsen aan drukke plaatsen en tijdens evenementen.