Gemeente Wingene

Financieel directeur

De financieel directeur staat in voor de algemene leiding (de voorbereiding, de coördinatie, de organisatie, de opvolging en de evaluatie) van de financiële functie binnen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om beide besturen te ondersteunen bij het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen en deze doelstellingen van het bestuur te vrijwaren via een effectief, efficiënt en kostenbewust beheer.

De financieel directeur:

  • rapporteert aan de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau m.b.t. de taken die hij in volle onafhankelijkheid uitvoert
  • rapporteert aan de algemeen directeur voor de taken die hij onder de functionele leiding van de algemeen directeur uitvoert
  • maakt deel uit van het managementteam en geeft leiding aan de dienst financiën