Gemeente Wingene

Fiscale attesten (nieuw 2024)

Fiscaal attest

Ouders kunnen een fiscaal attest krijgen voor hun uitgaven bij de kinderopvang. Als ze die inbrengen in de belastingen, kan dat voor belastingvermindering zorgen. Ook jeugdverenigingen kunnen hun leden een attest bezorgen voor de betalende opvangactiviteiten of kampen. Zo kunnen ouders 45% van de deelnamekost aftrekken van de belastingen. Sinds 2022 is de jeugdvereniging zelf verantwoordelijk voor het invullen en doorgeven van de gegevens aan het FOD Financiën. 

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Elke betalende activiteit, op lidgeld na, kan toegevoegd worden voor de opmaak van het fiscaal attest. In realiteit zien we dat jeugdverenigingen de opmaak van attesten hoofdzakelijk beperken tot kampen. Om een fiscaal attest op te maken moet de opvangactiviteit hieraan voldoen:
 • betalende opvangactiviteit
 • buiten de normale lesuren, dus
  • voor en of na school 
  • tijdens de weekenden 
  • in schoolvakanties
 • voor kinderen jonger dan 14 jaar of kinderen met een beperking jonger dan 21 jaar

Hoe maak je een attest (digitaal) op?

STAP 1: Registreer jouw vereniging (eenmalig) op het portaal van de overheid.

 • Dit is het portaal van de overheid, klik hier
 • Heeft je vereniging al een portaal? Controleer de algemene gegevens of vul ze aan in jullie BOW (Belcotax On Web) rubriek. (KBO nummer is gelijk aan een ondernemingsnummer).
 • Heeft je vereniging nog geen eigen portaal? Vraag dan eerst jouw verenigingsnummer aan door dit formulier in te vullen en per e-mail te versturen naar belcotax@minfin.fed.be 
  • Inkomstjaar = het jaar van het kamp
  • Fiche voor kinderopvang = 281.86

STAP 2: Geef aan dat jouw vereniging erkend is door het lokaal bestuur.

De gemeente is de vergunnende instantie voor jullie opvanginitiatieven. Dit zijn onze gegevens:
 • (naam) Gemeentebestuur Wingene
 • (KBO) BE 0207 495 470
 • (straat) Oude Bruggestraat 13
 • (postcode en Gemeente) 8750 Wingene

STAP 3: Verzamel de gegevens van ouder/kind

 • Vul de gegevens in van het betreffende lid. Vul ook het rijksregisternummer van de ouder in. Zorg dus dat je dat op tijd krijgt.
 • Opgelet: wordt een lid 14 (21) jaar tijdens de activiteit? Dan tellen enkel de dagen voor de verjaardag voor het attest.

STAP 4: Geef alle info door

 • Verzend deze gegevens naar de administratie van het FOD Financiën. Zij kunnen dit toevoegen aan de elektronische belastingbrief van de ouder. 
We raden je aan om je gegevens op deze manier te verzamelen: 

Stap 4a: Verzamel alle nodige gegevens via een Excellijst. Gebruik hiervoor dit sjabloon: Sjabloon Excel fiscale fiche 2024 aanslagjaar 202315,5 Kb

Stap 4b: Zet dit - afgewerkte - Excelbestand om tot een XML-bestand.

 • Dit kan eenvoudig in Excel. Je klikt op opslaan als en selecteert XML-bestand
 • Je kan dit ook omzetten met een online e-tool (Google: Excel to XML en kies een tool)

Stap 4c: Als het bestand te groot is, kan je het comprimeren. Klik daarvoor met je rechtermuis en selecteer ZIP

Stap 4d: Het ZIP XML bestand laad je op op de tool van Belcotax-on-web.

Als je de gegevens rechstreeks op zal laden in Belcotax, laat je dit best ook even weten aan alle ouders. 

Extra uitleg:

Uitleg in begrijpbare taal vind je hier. En hier.

Ook de Chiro weet er weg mee. :-)

Website van Vlaanderen rond dit thema.

Een meer technische handleiding vind je hier.

Een webinar rond de nieuwe regeling.

Uitzondering voor 2024!

Nu het goeie nieuws: voor 2024 mag je als erkend jeugdwerk nog het attest op papier of digitaal doorsturen naar enkel de ouders, en hoef je dit nog niet digitaal op te laden bij Belgotax. 

Een voorbeeld van het (papieren) verplichte attest vind je in bijlage. Ook een handleiding hoe je de attesten in 1 beweging kan aanmaken uit word en excell vind je in bijlage.

Je kan dit zowel afdrukken of mailen naar de ouders. Bezorg je eventueel ook een begeleidende brief (zoals voorbeeld onderaan).

Zet wel al op de planning dat je bij de inschrijvingen in september 2024 de juiste gegevens vraagt, ook die van de ouders!

Attesten mutualiteit 

Ook voor de opmaak van de attesten voor terugbetaling mutualiteit is er een eenvoudige werkwijze beschikbaar.