Gemeente Wingene

Flyeren

Digitaal formulier

Wil je graag flyers, strooibriefjes, pamfletten... uitdelen op openbaar domein? Dan heb je een toelating nodig!

Om flyers uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen heb je een toelating nodig van de gemeente. Deel je flyers uit aan de uitgang van een school? Dan heb je ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Voorwaarden

  • Je zorgt ervoor dat aankondigingen van activiteiten of evenementen zowel op vlak van lay-out als op vlak van tekst esthetisch verantwoord zijn en de normen van het fatsoen niet overschrijden. 
  • Op de flyer vermeld je zichtbaar de verantwoordelijke uitgever (naam, adres, telefoonnummer van een natuurlijk persoon) en de vermelding "niet op de openbare weg gooien". 
  • Je ruimt na de flyeractie in een straal van honderd meter eventuele weggegooide flyers op. 

Procedure

Wil je graag flyeren ter promotie van een evenement dat je in onze gemeente organiseert, dan vraag je dit aan via de algemene aanvraag voor evenementen.

Wil je graag flyeren los van een evenement, dan vul je het digitaal formulier (zie bovenaan) minstens vier weken voor de flyeractie in.