Gemeente Wingene

Gecoro

De GECORO of de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Door het nieuwe decreet Ruimtelijke Ordening krijgen de gemeenten meer uitgebreide bevoegdheden. De GECORO speelt daarin een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het structuurplan of bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Deze commissie kan op eigen initiatief ook adviezen formuleren aan de gemeenteraad of het schepencollege.

Samenstelling

De GECORO is drieledig samengesteld:

  • leden die organisaties vertegenwoordigen uit het maatschappelijk middenveld¬†
  • leden die bijzonder deskundig zijn op vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw¬†
  • waarnemers van de fracties uit de gemeenteraad en van het schepencollege.

Voorzitter Greet De Witte
Secretaris Gerben Verbrugghe