Gemeente Wingene

Gedenkplaat “oude Vikkemarkt” krijgt nieuwe look en plaats

Naar aanleiding van de sloop van de woning en vervanging door een appartementsgebouw op de hoek van de Markt en het Guido Gezelleplein, krijgt het aandenken aan de oude “Vikkemarkt” een nieuwe look en een nieuwe locatie.

Als onderdeel van het cultuurproject “Zwings” in 2004 werd als aandenken aan de vroegere “Vikkemarkt” aan de voorgevel van de woning op de hoek van de Markt en het Guido Gezelleplein een gedenkplaat geplaatst met drie in inox gelaserde varkensfiguren. Omwille van de sloop van het gebouw werd de gedenkplaat tijdelijk weggehaald.

Korte keten avant la lettre

De vroegere gedenkplaat werd inmiddels kunstig creatief in duurzaam materiaal geüpdatet door het gemeentelijk Team Interne Werken en op een sokkel geplaatst. Het nieuwe monument krijgt nu op diezelfde marktplaats van vroeger een prominente plaats aan de zijmuur van de kerk. “Die oude Vikkemarkt was bij nader inzien een korte keten markt avant la lettre, maar dan specifiek voor varkens”, aldus burgemeester Lieven Huys.

Hart onder de riem voor varkensboeren en heel de landbouwsector

Volgens landbouwschepen Hedwig Kerckhove is de timing van de nieuwe setting niet toevallig, nu de stikstofproblematiek volop in de actualiteit zit. “We willen hiermee nog eens het belang van de varkenshouderij voor onze gemeente onderlijnen”, zegt schepen Hedwig Kerckhove. De totale boerderij Wingene telt 263 landbouwbedrijven. Hiervan zijn 102 bedrijven actief in de varkenshouderij, samen goed voor 140.000 varkens.

Symbool voor hoopvolle toekomst

Op maandag 27 juni keurde de gemeenteraad bovendien een gemeentelijke reflex goed op het ontwerp van Vlaams PAS-akkoord dat een realisatie beoogt van de Europese Habitatrichtlijn en een zeer zware impact heeft op onder andere de landbouwsector. “We hopen dat het nieuwe varkensmonument een symbool kan worden voor een hoopvolle en duurzame toekomst voor al onze boeren”, besluit schepen Hedwig Kerckhove.

Gepubliceerd op  wo 06 jul 2022