Gemeente Wingene

Geestelijke gezondheid

De term ‘geestelijke gezondheid’ wordt vaak gedefinieerd vanuit geestelijke ongezondheid. Vanuit wetenschappelijk oogpunt ben je geestelijk gezond wanneer er geen symptomen aanwezig zijn die wijzen op ongezondheid. Maar iets wat er niet is, bestaat eigenlijk niet … Geestelijke gezondheid is dus ‘meer’ dan enkel niet ziek zijn en meer dan de afwezigheid van klachten.

Eenzaamheid aanpakken

Als gemeente willen we binnen dit thema onder andere focussen op sociale cohesie. We zien daarbij de wijk en de buurt als motor en proberen ontmoeting alle kansen te geven door buurtgericht te werken, ontmoetingsplaatsen zoals het vrijetijdscentrum en speelterreinen te creëren, een inclusief aanbod op maat uit te werken voor specifieke doelgroepen … Ook eenzaamheid is een belangrijk thema. Het komt erop aan om sociaal isolement snel te detecteren en vervolgens via activiteiten en gestructureerd contact aan te pakken. De komende jaren willen we als gemeente onder andere de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen verhogen door het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden en het versterken van hun sociale contacten. Bij geestelijke gezondheid speelt ook veerkracht een belangrijke rol. De komende jaren staan preventieve gezondheidsactie rond mentaal welbevinden voor het brede publiek en specifieke doelgroepen op het programma.