Gemeente Wingene

Geluidsnormen

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten, vastgelegd in de Vlaamse milieureglementering (VLAREM). Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Organiseer je een eetfestijn met achtergrondmuziek, een optreden in een kleine zaal, een fuif in een tent of een festival in openlucht … ? Lees dan zeker even de regels na.

Geluidsvergunning

AFHANKELIJK VAN DE LOCATIE

Het toegelaten geluidsniveau voor een publiek evenement waarbij elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld is afhankelijk van de locatie waar het evenement plaatsvindt.

Voor publiektoegankelijke evenementen georganiseerd in een tent, in openlucht, of in een binnenruimte waar slechts occasioneel een muziekactiviteit georganiseerd wordt, is standaard een maximum volume niet hoger dan 85 dB(A) LAeq,15min toegestaan. Wanneer de organisator toch een hoger geluidsniveau wenst te hanteren, dan is hiervoor toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen, digitaal aan te vragen via het evenementenloket. Rekening houdend met de normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit, verleent het college al dan niet een vergunning om het standaard geluidsniveau te mogen overschrijden tot maximum 95 dB(A) LAeq,15min.

Dit op voorwaarde dat:

  • voldaan wordt aan de bijkomende maatregelen die gelden voor activiteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan of gelijk aan 95 dB(A) LAeq,15min;
  • én – indien dit nodig geacht wordt - gewerkt wordt met het door de gemeente vooropgestelde afbouwscenario.

Een vergunning kan maximum twaalf keer per jaar en maximum twee keer in dezelfde maand aangevraagd worden voor evenementen die plaatsvinden in een binnenruimte (zaal, café ...). Voor evenementen die plaatsvinden in een tent of openlucht geldt deze beperking niet.

Een geluidsniveau luider dan 95 dB(A) LAeq,15min is in onze gemeente niet toegestaan!

Voor publiektoegankelijke evenementen georganiseerd in de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur (CC de Wissel, feestzaal de Verrekijker en CC de Feniks), is een maximum volume van 95 dB(A) LAeq,15min toegestaan. Voor de organisator volstaat het in dit geval om in het evenementenloket te melden dat elektronisch versterkte muziek gebruikt zal worden tijdens het evenement. De organisator dient wel de bijkomende maatregelen die gelden voor activiteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min maar stiller dan of gelijk aan 95 dB(A) LAeq,15min te respecteren én te werken met een afbouwscenario indien de gemeente dit nodig acht.

WAARBORG

Ter garantie dat de organisator de geluidsnormen naleeft, legt het lokaal bestuur een waarborg op. Het bedrag van deze waarborg is afhankelijk van de locatie van het evenement:

  • € 125,00 voor evenementen die plaatsvinden in de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur;
  • € 250,00 voor evenementen die plaatsvinden in een gebouw dat niet toebehoort tot de gemeentelijke socio-culturele infrastructuur;
  • € 500,00 voor evenementen die plaatsvinden in een tent/openlucht.

Indien het evenement zonder vastgestelde geluidsovertredingen verloopt, dan krijgt de organisator dit bedrag achteraf integraal terug.

Geluidsoverlast

Vindt jouw evenement plaats in een private inrichting of is er op jouw evenement geen elektronisch versterkte muziek, dan heb je geen geluidsvergunning nodig. Hou er wel rekening mee dat er naast de geluidsnormen voor muziekactiviteiten ook algemene omgevingsnormen bestaan die ervoor moeten zorgen dat de geluidsoverlast voor de buurt beperkt blijft. Hou dus rekening met de buurtbewoners en zorg ervoor dat ze niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden.

TIP
Informeer de omwonenden ten laatste één week op voorhand over je evenement. Bezorg hen een bewonersbrief met de gegevens van een contactpersoon bij wie ze terechtkunnen met vragen of klachten. En waarom zou je de buurtbewoners niet even uitnodigen voor een drankje?

Procedure

De melding verloopt via de algemene aanvraag voor evenementen.