Gemeente Wingene

Geluidsnormen

In Vlaanderen gelden sinds 2013 nieuwe geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek bij openbare activiteiten. De geluidsnormen hebben een dubbele doelstelling: ze moeten overlast én gehoorschade vermijden

Voor wie?

De Vlaamse milieuregelgeving (VLAREM) over de geluidsnormen geldt voor alle activiteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Het gaat zowel over livemuziek (microfoons, versterkers...) als opgenomen muziek (cd, mp3...).

Organiseer je een fuif in een zaal of een tent, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een festival in openlucht...? Dan ben je dus verplicht om je aan de geluidsnormen te houden. 

Er zijn naast de geluidsnormen voor de (muziek)activiteiten zelf ook normen voor de omgeving rond de activiteit om zo de overlast te beperken. 

Je bent als organisator van het evenement aansprakelijk voor de geluidsnormen. Daarnaast kunnen ook de DJ en de geluidstechnicus aansprakelijk gesteld worden. 

Voorwaarden

De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB), De decibelschaal is een logaritmische schaal. Dat wil zeggen dat een toename van 3 dB gelijk is aan een verdubbeling van het geluid en dat een toename van 10 dB tien keer zo veel geluid betekent. Het is dus geen lineaire schaal zoals afstand in meter waarbij 20 meter het dubbele is van 10 meter.

In onze gemeente mag voor eenmalige evenementen die publiek toegankelijk zijn het maximum volume nooit hoger zijn dan 85 dB(A) LAeq,15minEr wordt steeds gemeten over een kwartier. Vandaar de wetenschappelijke notering LAeq,15 min na de decibelaanduiding. Een extreem voorbeeld: als je twee minuten aan 105 dB(A) komt en de andere dertien minuten slechts aan 65 (wat heel stil is), dan ben je niet in fout want het gemiddelde over 15 minuten ligt onder de 85 dB(A).

Controle kan gebeuren door de gemeente, de politie, de provincie of het Vlaams Gewest. Een controle kan op ieder moment plaatsvinden naar aanleiding van een klacht of ambtshalve. Dus ook zonder dat er sprake is van een klacht. 

Procedure

De melding verloopt via de algemene aanvraag voor evenementen. Via deze aanvraag vragen we een ondertekend document op waarin verklaard wordt dat de geluidsnormen nageleefd worden. 

We raden je als organisator van een evenement aan om in het contract met de DJ en eventuele geluidstechnicus de geluidsnormering op te nemen. Hiermee kan je een eventuele boete die aan jou is opgelegd, terugvorderen. Opgelet! Een dergelijk contract ontslaat je nooit van jouw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als organisator. Je blijft altijd (mede)verantwoordelijk voor de veiligheid van je publiek, voor het voorkomen van overlast en dus ook voor het naleven van de geluidsnormen.