Gemeente Wingene

Gemeente geeft negatief advies over startnota Ventilus

Onze gemeente geeft, samen met gemeentes Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en stad Brugge negatief advies over de startnota van het hoogspanningsproject Ventilus. De gemeentes vragen samen een veel uitgebreider en diepgaander onderzoek naar de impact op mens en milieu.

De gemeenten geloven dat ze door deze verbintenis aan te gaan met elkaar, ze steviger in hun schoenen staan en de belangen van hun burgers beter kunnen verdedigen. Tijdens een gemeenschappelijke persconferentie benadrukten de burgemeesters van de respectievelijke steden en gemeenten dat ze geen actie voeren tegen duurzame energie, maar dat ze de bezorgdheden van hun inwoners ter harte nemen, het een belangrijk dossier is dat ze zeer ernstig nemen en ze er samen alles willen aan doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de belangen van hun burgers te vrijwaren.

Waarover gaat het Ventilus-project? 

Eind maart 2019 keurde de Vlaamse Regering de start- en procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus goed. Met dit project wil Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspanningsnet in West-Vlaanderen versterken. Om het project Ventilus uit te voeren zijn er van de kust tot Avelgem aanpassingen nodig aan het elektriciteitsnet. Mogelijk ook in de buurt van de E403, op de grens van Zwevezele en Lichtervelde.

Onbeantwoorde vragen

Van bij het begin van de voorstelling van de plannen van het project Ventilus is bij de bevolking veel beroering en onrust ontstaan en zijn er veel technisch inhoudelijke vragen gerezen die tot op vandaag onbeantwoord blijven. Het betreft vooral vragen die betrekking hebben op de impact en het effect van zo’n hoogspanningsnet op mens, milieu en landbouw.

Samen sterk 

Momenteel loopt er een inspraaktraject over het ruimtelijk uitvoeringsplan Ventilus. De start- en procesnota liggen ter inzage van de bevolking. Je kan het projectdossier inkijken bij de dienst wonen en omgeving op het gemeentehuis of op de website www.ventilus.be. Formele en individuele opmerkingen kan je tot en met 27 juni schriftelijk meegeven via www.omgevingvlaanderen.be, of tegen afgiftebewijs bij het departement omgeving of het gemeentehuis.

De Vlaamse Regering vraagt de gemeente(n) daarnaast ook om een advies uit te brengen over de startnota van het project. De gemeente Zedelgem heeft een technisch expert (Prof. Lieven Vandevelde) aangesteld om haar bij te staan en deze expertise ook ter beschikking gesteld van de andere gemeenten. 

Uitgebreider en diepgaander onderzoek noodzakelijk 

De gemeenten stellen vast dat de startnota werd opgesteld, vertrekkend vanuit een manifest verkeerde uitgangspositie. Immers, van bij de start worden op basis van voorgaande studies en om hoofdzakelijk financiële redenen een aantal alternatieven uitgesloten die potentieel meer gunstige effecten zouden kunnen hebben ten aanzien van mens, milieu, landschap, landbouw, …

Dit kan door de gemeenten niet worden aanvaard en daarom verlenen ze ook een negatief advies over de startnota. De hoogspanningsverbinding zal immers voor zeer lange termijn worden gebouwd. Er kan niet worden aanvaard dat, enkel omwille van een mogelijk hoge(re) investeringskost, er geen afdoende onderzoek zal gebeuren naar de alternatieven, die mogelijks veel minder ernstige gevolgen hebben voor mens en milieu.

De gemeenten en hun burgers hebben recht op een meer gedegen en diepgaand onderzoek, dat rekening houdt met de veiligheid en gezondheid van mens en dier, de impact op het landschap, de landbouw, de woonkwaliteit,…

 

Gepubliceerd op  di 18 jun 2019