Gemeente Wingene

Gemeente trekt ten stijde tegen zwerfvuil

Het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfvuil in Wingene kost jaarlijks ruim 200.000 euro. Het gemeentebestuur zet in de komende maanden een tandje bij in de strijd tegen dat zwerfafval.

Om onze natuur en landbouw te beschermen, schakelt de gemeente een versnelling hoger in de strijd tegen zwerfafval. Vanaf volgende maand komen er mobiele camera’s op openbare plaatsen waar frequent sluikstorten en zwerfvuil wordt vastgesteld. MIROM Roeselare plaatst de mobiele camera’s en een onafhankelijke vaststeller bekijkt de beelden. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete.

De handhaving is slechts een sluitstuk van een groter zwerfvuilbeleid met sensibilisering en opruimacties. Zo worden in het voorjaar alle grachten en wegbermen geruimd. De gemeente doet hiervoor beroep op sociale tewerkstelling. Later op het jaar wordt nogmaals het afval verwijderd bij het kuisen van de grachten. Daarbovenop houden een twintigtal vrijwilligers in Wingene en Zwevezele de straten en paden in hun buurt vrij van zwerfvuil. Het gemeentebestuur is hen heel dankbaar voor hun engagement.

Om het probleem nog meer onder de aandacht te brengen gaat op zaterdag 24 maart in de voormiddag opnieuw de jaarlijkse zwerfvuilactie door. Samen met verschillende verenigingen, buurtcomités, scholen en andere vrijwilligers gaat de gemeente op pad en ruimen ze straten en pleinen op een tiental verkeersveilige locaties. Inschrijven kan via milieu@wingene.be.

Alle sensibiliserende campagnes en opruimacties ten spijt, blijft zwerfvuil in onze straten en wegen aanwezig. Op advies van de milieuraad sloot de gemeenteraad zich op 26 februari aan bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie wil een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor de invoering van statiegeld. Samen met Wingene zijn er al dertig andere Vlaamse gemeenten en verschillende organisaties, zoals Natuurpunt, KVLV, Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu... aangesloten. Statiegeld zal mensen aansporen om hun lege blikjes en flessen opnieuw in te leveren. Daardoor zal er minder zwerfafval zijn en worden waardevolle materialen beter gerecycleerd.

Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de natuur of de zee. In een landbouwgemeente als Wingene komen metalen blikjes in de oogst van het graan terecht. Nog veel erger zijn de verschillende runderen die elk jaar sterven aan interne bloedingen door het opeten van metaalstukjes.

Gepubliceerd op  di 27 feb 2018