Gemeente Wingene

Onze gemeente dooft de openbare verlichting

In Wingene wordt ongeveer de helft van de straten reeds gedoofd tussen 23 en 5 uur ’s morgens, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Het bestuur neemt de beslissing om dit brandprogramma uit te rollen over de volledige gemeente.

Het doven van de lichten is één van de energiebesparende acties op korte termijn zoals voorzien in het energiereductieplan. De aanpassing wordt door Fluvius uitgevoerd en zal een tweetal weken duren vooraleer dit overal van kracht is.

Het huidig verlichtingspark van Wingene telt ongeveer 3.000 lichtpunten waarvan ondertussen 25% uitgerust zijn met LED-verlichting. “De verLEDding - het omschakelen van de openbare verlichting naar LED - moet in 2030 volledig afgerond zijn, met dit en volgend jaar de geplande ombouw van een 10% extra armaturen. Hiermee dragen we ons steentje bij in de strijd tegen de klimaatopwarming en zorgen we dat de gemeentelijke elektriciteitsfactuur daalt. We moeten als gemeente het voorbeeld geven. Budget dat naar energie gaat, kan niet gebruikt worden voor andere zaken”, zegt schepen van Klimaat en duurzaamheid Brecht Warnez.

LED-armaturen verbruiken heel wat minder energie dan de klassieke natrium hogedruk lichtbronnen. Op langere termijn wordt het verlichtingspark uitgerust met een dimregime gebaseerd op het type weg, verkeersassen enz. Ondertussen neemt het bestuur actie om de energiefactuur in het najaar te verlagen.

“De kilowattuurprijs stijgt aanzienlijk wat op zijn beurt weegt op het financieel evenwicht van de gemeente. Lokale besturen zijn het verplicht aan de burgers om te bekijken waar energie en dus centen kan worden bespaard. Samen met Fluvius werd voorgesteld om het volledig grondgebied uit te rusten met één en hetzelfde brandprogramma. Alle verlichting wordt gedoofd tussen 23 uur ’s avonds en 5 uur ’s morgens uitgezonderd de vrijdag- en zaterdagnacht.”, verduidelijkt schepen van openbare werken Hedwig Kerckhove.

In de gemeenteraad van 26 september 2022 werd de uitrol unaniem goedgekeurd.

Gepubliceerd op  di 27 sep 2022