Gemeente Wingene

Gemeente Wingene dringt bij bevoegde ministers aan op financiële steun voor alle pluimveehouders vanwege vogelgriep

In onze gemeente werden maar liefst negen bedrijven getroffen door de vogelgriep. De economische en emotionele schade is enorm. De gemeente dringt nu bij de bevoegde ministers aan om alle pluimveehouders financieel te ondersteunen en daar voldoende middelen voor vrij te maken.

Op de gemeenteraad van 25 november stelde gemeenteraadslid Stefaan Verhelle daarover enkele vragen aan schepen van Landbouw Hedwig Kerkhove. “In onze gemeente werden na de publicatie van het koninklijk besluit op 11 juli 2019 over de maatregelen om de verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan 58.000 dieren geruimd. Voor 11 juli 2019 waren dat er maar liefst 580.000. De moeilijke beslissing tot proactief ruimen om zo het onnodig lijden van de zieke dieren te vermijden en de verspreiding van het virus te voorkomen was ongetwijfeld het gevolg van de schadeloosstelling die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen al in mei had aangekondigd”, aldus gemeenteraadslid Stefaan Verhelle.

Openstaande facturen

“Intussen zijn we zes maanden verder na de piek van de virusuitbraken in mei”, zegt gemeenteraadslid Stefaan Verhelle. “Er is inmiddels nieuw pluimvee in de getroffen stallen aanwezig en de dagdagelijkse werkzaamheden worden hervat. Maar de uitbraak van het H3N1-virus laat diepe wonden na en zorgt voor financiële druk op de bedrijven die niet in aanmerking komen voor de financiële compensatie en zo een half jaar lang geen inkomen hadden. De facturen van nieuw pluimvee komen immers binnen en daarnaast moeten ook de voedersilo’s opnieuw gevuld worden.”

Ontoereikend budget

Schepen Hedwig Kerckhove haalde als antwoord de communicatie van toenmalig Vlaams minister van Landbouw Koen van den Heuvel aan. “Op 11 juni gaf de minister aan dat er een princiepsakkoord was om de getroffen bedrijven financieel te ondersteunen en om de vaste kosten tijdens de leegstandsperiode te compenseren.¬†Hiervoor zou in totaal een budget van 2,5 miljoen euro voor voorzien zijn. We waarderen deze inspanning ten zeerste, maar het bedrag lijkt ons ontoereikend. Alleen al in onze gemeente loopt de schade op tot 1,8 miljoen euro, en dit enkel voor de geruimde dieren.”

Spreekbuis

Gemeenteraadslid Stefaan Verhelle vroeg zich af of de gemeente al had aangedrongen bij de hogere overheden om voldoende budget te voorzien voor de getroffen pluimveehouders. Schepen Hedwig Kerckhove gaf aan dat er zowel naar de federale minister Ducarme als naar de Vlaamse minister Crevits een brief vanuit de gemeente vertrokken is om dit aan te kaarten. ‘In het verleden hebben we bij teeltschade en de varkenspest steeds als spreekbuis voor de lokale gemeenschap opgetreden. Deze rol zullen we ook in dit dossier opnemen. Op 27 november organiseren we ook een zittingsdag om administratieve ondersteuning aan te bieden aan de getroffen pluimveehouders”, besluit schepen Hedwig Kerckhove.

Gepubliceerd op  wo 27 nov 2019