Gemeente Wingene

Gemeentelijk bermbeheerplan

Gemeentelijk bermbeheerplan – niet alle bermen op hetzelfde moment gemaaid

In toepassing van het Vlaams Bermbesluit (1984) mogen wegbermen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel moet verwijderd worden binnen de tien dagen na het maaien.

Afwijkingen op het bermbesluit zijn enkel mogelijk als de gemeente beschikt over een bermbeheerplan. Alleen al vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is een beheerplan een meerwaarde. Zo wordt het mogelijk om hoge ruige wegbermen voor 15 juni te maaien. Anderzijds worden ecologisch waardevolle bermen na de wettelijke maaidata of uitzonderlijk slechts 1 keer gemaaid, waardoor een soortenrijker en bloemenrijker berm tot stand kan komen.

Het gemeentelijk bermbeheerplan werd op 30/03/2023 goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos en geldt tot en met 15 september 2029. Dit impliceert dat voortaan niet alle bermen op het zelfde moment gemaaid worden.

In het gemeentelijk bermbeheerplan worden volgende bermcategorieën onderscheiden:

  • bermen met zeer ruige en snelgroeiende vegetatie: vervroegd maaien in mei (1stemaaibeurt) en na 15 augustus (2demaaibeurt)
  • bloemenrijke bermen en grazige bermen met verspreide kruiden: maaien na 15 juni (1stemaaibeurt) en na 15 september (2de maaibeurt)
  • zeer schrale bermen met traaggroeiende vegetatie: 1stemaaibeurt niet van toepassing en maaibeurt in oktober
  • zeer brede berm met struikbegroeiing: repetitieve maaibeurt voor struikvegetaties om de 5 à 6 jaar.

Ga niet zelf aan de slag

Bermen behoren tot het openbaar domein en worden door een externe aannemer onderhouden in toepassing van het gemeentelijk bermdecreet. We vragen daarom uitdrukkelijk om bermstroken niet op eigen houtje te beheren.