Gemeente Wingene

Gemeentelijk wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Dit decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen.

Waarom een decreet gemeentewegen?

Door de vorige regelgeving werden de wegen voor niet-gemotoriseerd vervoer (de zogenaamde trage wegen) te weinig beschermd. Die wegen werden vaak ingenomen voor privédoeleinden en vervielen wanneer ze lange tijd niet gebruikt werden als buurt- of voetweg.

De gemeenten hadden te weinig slagkracht om daar iets aan te doen of om een beleid uit te tekenen voor het niet-gemotoriseerd vervoer (of zachte mobiliteit) op hun grondgebied.

Met het nieuwe decreet gemeentewegen komt hier verandering in: de gemeenten krijgen bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

Je kan nog steeds de voormalige buurtwegen raadplegen op het online geoloket Atlas der Buurtwegen van de provincie West-Vlaanderen.

Wat is het gemeentelijk wegenregister?

Het decreet gemeentewegen bepaalt dat de gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken en bijhouden. Dit register bevat:

  • Alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • De administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen. 

Het gemeentelijk wegenregister kan je op deze pagina raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019; de datum van de inwerkingtreding van het decreet. Oudere beslissingen worden niet gepubliceerd.

Volgnummer Datum beslissing Omschrijving Bijlagen
1

29/04/2019

Kosteloze grondafstand Kolonel Dobbelaerestraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

2

24/06/2019

Kosteloze grondafstand Sint-Jorisstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

3

25/11/2019

Kosteloze grondafstand doorsteek Meikeverstraat-Bruggestraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

4

16/12/2019

Grondruil school Sint-Jan fiets- en wandeldoorsteek

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

5

16/12/2019

Kosteloze grondafstand Flandria

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

6

27/01/2020

Kosteloze grondafstand Sportstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

7

24/02/2020

Rooilijn - Koeivoet

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

8

24/02/2020

Rooilijn - Ambachtstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

9

30/03/2020

Rooilijn - Vorsevijvers Fietspad

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

10

28/09/2020

Kosteloze grondafstand - Meulendam

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

11

14/12/2020

Rooilijn - Sint-Jorisstraat (opgeheven - zie 30)

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

12

14/12/2020

Kosteloze grondafstand - Waldreef

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

13

29/03/2021

Rooilijn - Galgenstraat - Oude Bruggestraat - Keizerstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

14

29/03/2021

Kosteloze grondafstand - Molenaarstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

15

31/05/2021

Kosteloze grondafstand - Koolskampstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

16

30/08/2021

Kosteloze grondafstand - Lijsterlaan Wiedouwlaan

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

17

30/08/2021

Rooilijn - Predikherenstraat Vagevuurstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

18

27/09/2021

Rooilijn - Ambachtstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan 1

Grafisch plan 2

Grafisch plan 3

19

22/11/2021

Rooilijn - Rupsenstraat Zonnebekestraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

20

31/01/2022

Rooilijn - Hille

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

21

28/02/2022

Rooilijn - Beernemsteenweg Dorpsrand Wildenburg

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

22

25/04/2022

Kosteloze grondafstand - Eikenstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

23

25/04/2022

Kosteloze grondafstand - Looierijstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

24

28/11/2022

Rooilijn - Nieuwstraat Pastoor Termotestraat Zandbergstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

25

27/03/2023

Rooilijn - Ruiseledesteenweg

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan 1

Grafisch plan 2

Grafisch plan 3

Grafisch plan 4

Grafisch plan 5

Grafisch plan 6

Grafisch plan 7

26

27/03/2023

Kosteloze grondafstand - Kozijnhoekstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

27

24/04/2023

Rooilijn - Brouwerijstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

28

26/06/2023

Rooilijn - Hille-Noord

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

29

25/09/2023

Rooilijn - recreatieve verbindingen Wildenburg

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan 1

Grafisch plan 2

30

26/02/2024

Rooilijn - Sint-Jorisstraat

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

31

26/02/2024

Rooilijn - 'T Hof van Wingene

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

 

Rooilijn in openbaar onderzoek

Volgnummer Datum beslissing Omschrijving Bijlagen Openbaar Onderzoek
32 25/03/2024 Rooilijn - Lijsterlaan

Gemeenteraadsbeslissing

Grafisch plan

 
 
 

Documenten