Gemeente Wingene

Gemeentelijke premie voor het maaien met afvoer van randen van landbouwpercelen langs oppervlaktewaterlichamen en binnengrachten

Sinds 2015 sensibiliseert het provinciaal centrum INAGRO de landbouwers om de wettelijke spuitvrije zone van 1 meter langs ‘oppervlaktewaterlichamen’ op een andere manier te beheren. Onze gemeente engageerde zich om, samen met de gemeenten Beernem, Oostkamp en Ruiselede, te participeren in het leaderproject ‘Maai beter de eerste meter’.

Om een alternatieve onderhoudsmethode te stimuleren, werd met financiële steun van Leader, de provincie West-Vlaanderen en de betrokken gemeentebesturen, een randenmaaier aangekocht. De randenmaaier zuigt het maaisel op en blaast het op het aanliggend perceel.

Meer info? Neem contact op met Mathias d’Hooghe (0473 38 48 74 - randenmaaier@agrobeheercentrum.be) of schrijf in via de website www.randenmaaier.be.

Om het maaien van de 1-meter strook langs beken, grachten en binnengrachten en de binnenkant van grachten[MVD1] te stimuleren hebben Beernem, Oostkamp, Ruiselede en Wingene beslist om hierin financieel tussen te komen. In onze gemeente werd het subsidiereglement door de gemeenteraad goedgekeurd op 18 december 2017.

De voornaamste krachtlijnen van het subsidiereglement zijn de volgende:

  • Enkel landbouwers die beschikken over een landbouwnummer en aangifte doen bij de Vlaamse Landmaatschappij komen in aanmerking voor het subsidiereglement.
  • Het reglement is van toepassing op alle perceelsranden langs oppervlaktewaterlichamen en binnengrachten van zowel private als baangrachten.
  • Enkel maaien met afvoer van het maaisel wordt gesubsidieerd.
  • Het subsidiebedrag bedraagt 50 procent van de kosten met een maximum van 0,05 euro per lopende meter per maaibeurt met afvoer van de perceelsrand of 0,10 euro per lopende meter voor het maaien van de perceelsrand en de binnengracht.
  • Randen die al onder een beheersovereenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij zitten, komen niet in aanmerking.
  • Maximaal 2 maaibeurten per jaar komen in aanmerking voor subsidie.
  • Het jaarlijks uitkeringsbedrag per landbouwer is minimum 25 euro en maximum 200 euro.