Gemeente Wingene

Gewezen Wingense schepen en raadsleden ontvangen eretitel

Op maandag 20 mei werden de eretitels officieel uitgereikt aan gewezen schepenen en raadsleden voor gemeente en OCMW.

De gemeente- en OCMW-raad keurden in de zitting van 28 januari 2019 het nieuwe reglement goed voor de toekenning van een eretitel aan gewezen mandatarissen. Dit reglement legt de voorwaarden vast voor toekenning. Een eretitel is een onderscheiding tot beloning van een langdurige en eervolle loopbaan voor een gewezen mandataris.

Walter Yde en Diana Cannoot ontvingen de titel van ere-schepen. Zij waren respectievelijk iets meer dan 26 en 17 jaar schepen in de gemeente Wingene. De titel van ere-gemeenteraadslid werd toegekend aan Erny Lanckriet, Claudine Vandewiele, Daniël Persyn, Johan Vanhove en Melissa Verfaillie. De titel van ere-raadslid OCMW is er voor Erny Lanckriet en Pierre Sengier. 

Wij willen alle ere-schepenen en ere-raadsleden van harte feliciteren met hun eretitel!

 

Gepubliceerd op  wo 22 mei 2019