Gemeente Wingene

Gezonde senioren

We willen gezondheid ook sterker verankeren binnen de werking van het lokaal dienstencentrum Geselle. Daarbij hebben we veel aandacht voor ontmoeting en sociale cohesie om zo vereenzaming bij senioren tegen te gaan. We zorgen er ook voor dat inwoners met zorgnood op een kwaliteitsvolle manier en levenslang thuis kunnen blijven wonen. Op termijn trekken we dit open naar gezonde buurten, een nieuwe kerntaak van ons lokaal dienstencentrum.

Meer info over dienstencentrum Geselle vind je hier.