Gemeente Wingene

Gratis advies over energie

Land- en tuinbouwers worden door de toenemende mechanisatie en automatisering vaak geconfronteerd met een stijging van hun energieverbruik. Wil je ook graag jouw verbruik en de bijhorende kosten drukken? Inagro zorgt voor gratis advies op maat.

Energiefactuur verlagen? Vraag Inagro om raad

De voorbije jaren is de energiefactuur van veel landbouwbedrijven de lucht ingeschoten. De energieprijzen zijn gedaald, maar de distributiekosten en de heffingen zijn enorm gestegen. En dan zijn er ook nog de toenemende mechanisatie en automatisering…

Gratis advies op maat

Heb je een vraag over jouw energiekosten, mogelijke energiebesparingen of de productie van hernieuwbare energie? Wil je een analyse van je energiefactuur laten maken? Of wil je meer weten over bijvoorbeeld frequentiesturing, zonneboilers, middenspanningscabines, zonnepanelen, windturbines of batterijsystemen? Neem dan zeker contact op met Inagro. Dit extern verzelfstandigd agentschap van de Provincie West-Vlaanderen geeft al tien jaar gratis energieadvies aan land- en tuinbouwers.

Al gehoord over pocketvergisting?

Pocketvergistingsinstallaties zetten reststromen van landbouwbedrijven om in biogas en vervolgens in energie. Tot voor kort gebeurde dat bijna uitsluitend met runderdrijfmest op melkveebedrijven. Maar ook andere reststromen zoals varkensmest, uienschillen of preiresten zijn mogelijk interessant als voedingsbron voor de vergistingsinstallaties. De rendabiliteit van een installatie hangt af van verschillende factoren.

Heb je reststromen zoals mest of groenteresten en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering is voor jouw bedrijf? Laat dan een gratis haalbaarheidsscan uitvoeren door Inagro.

Meer informatie?

Wil je energieadvies op maat? Neem dan contact op met Inagro.

Wil je meer informatie over pocketvergisting? Neem dan contact op met Ines Verleden van Inagro (051 27 33 84) .