Gemeente Wingene

Gratis begeleiding bij verplicht beplantingsplan of optioneel landschapsbedrijfsplan

Vraag je een omgevingsvergunning aan voor een bedrijfsgebouw? Dan voeg je altijd een beplantingsplan toe. Inagro maakt dat gratis voor je op. Kies je voor een verfraaiing van het landschap die verder gaat dan enkel de inkleding van de bedrijfszetel? Dan is de kans groot dat je daarvoor kan rekenen op gratis ondersteuning van Regionaal Landschap West-Vlaamse hart

Landschappelijke integratieplannen

Landschappelijke integratieplannen integreren bedrijfsgebouwen zo goed mogelijk in het landschap met behulp van beplanting. Zo’n integratieplan is niet alleen een verplichte voorwaarde bij een omgevingsvergunning, het is ook de opstap naar een betere boer-burgerrelatie. Voor advies kloppen heel wat West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven aan bij Inagro.

Vanuit een externe, onafhankelijke visie denkt de Inagro-adviseur mee over je bedrijfsbeplanting. Daarbij houdt hij altijd rekening met de ontwikkeling van je bedrijf. Het bedrijfstype, de landbouwstreek en de (landbouw) technische vereisten van het bedrijf staan voorop. In samenspraak met de betrokken landbouwer maakt de adviseur ter plekke een beplantingsplan op. Hij zoekt ook samen met jou naar een interessantste subsidie, rekening
houdend met de aard en de locatie van de beplanting.

Landschapsbedrijfsplan

Een landschapsbedrijfsplan is een kleinschalig project dat de landschapsconsulent van Stadlandschap in nauw overleg met de landbouwer op bedrijfsniveau uitwerkt. Het plan integreert het erf en de landerijen van landbouwbedrijven in het omringende landschap. Zo’n
plan omvat inrichtingsmaatregelen zoals een hoogstamfruitboomgaard, schaduwbomen in de wei, een veedrinkpoel (aanleg maar ook herstel van verlande poelen), knotbomen, houtkanten, een gemengde haag,... De keuze voor inheemse en streekeigen boom- en struiksoorten zorgt er ook voor dat deze landschapselementen ook een natuurwaarde vertegenwoordigen.

Tijdens een plaatsbezoek bespreekt de landschapsconsulent jouw wensen en de mogelijkheden. Kort daarna mag je je verwachten aan een gratis ontwerp en beplantingsplan. In het plantseizoen volgen dan het gratis plantgoed en de aanplant ervan door de landschapswacht. In dit aanbod is ook 2 jaar nazorg inbegrepen.

Het aanbod van een landschapsbedrijfsplan is volledig kosteloos voor de landbouwer dankzij betoelaging door het Regionaal Landschap West-Vlaamse hart en de provincie en de VLIF-steun voor niet-productieve investeringen.

Meer informatie?

Voor de opmaak van een gratis beplantingsplan kan je terecht bij Inagro via 051 27 33 85 of bedrijfsintegratie@inagro.be.