Gemeente Wingene

Aanbod gratis wilgenpoten voor landbouwers

Bestel hierboven als landbouwer jouw gratis knotwilgpoten tot en met vrijdag 10 maart 2023.

De aangeboden wilgenpoten zijn takken van bomen die door de gemeentelijke Team Interne Werken werden afgezaagd tijdens onderhoudswerken van openbaar groen.

De bestelde wilgenpoten zullen aan huis worden geleverd. Per adres kunnen maximaal 15 wilgenpoten besteld worden. De wilgenpoten moeten op eigen terrein geplant worden.

Knotwilgen verdwijnen steeds meer uit het landschap. Nochtans hebben ze een belangrijke rol voor natuur en landschap en krijgen ze stilaan weer een economische functie door de hoge energieprijzen. In navolging van stadlandschap ’t West-Vlaamse hart organiseert de gemeente jaarlijks een gratis aanbod van wilgenpoten.

Natuurlijke drainage en schaduw voor vee

Knotbomen maken al eeuwenlang deel uit van het landschap. Ze werden aangeplant om de takken te gebruiken als brand- en geriefhout. De laatste decennia dreigen de knotbomen steeds meer te verdwijnen. Gelukkig is er de laatste jaren een kentering merkbaar. De hoge energieprijzen doet de interesse in brandhout merkbaar toenemen. Maar er zijn wel meer redenen om knotwilgen te planten. Knotwilgen slorpen veel water op en vormen een natuurlijke drainage voor drassige weiden. Hun kruinen zorgen voor schaduw voor het vee en de wortels houden beekkanten vast.

Een biotoop op zich

De natuurwaarde van knotbomen valt niet te onderschatten. Knotwilgen vormen, net als hagen en houtkanten, een belangrijke schakel in het groene netwerk in ons cultuurlandschap. Maar er is meer. In het voorjaar leveren de katjes van knotwilgen massaal veel nectar en stuifmeel voor onder meer overwinterende dagvlinders en bijen. Knotwilgen vormen ook een ideale nest- en schuilplaats voor vogels. Niets is trouwens zo eenvoudig als een knotwilg aanplanten. Het volstaat om een wilgenpoot in de grond te steken en deze zal spontaan wortelen en uitgroeien tot een boom.

Alles wat je moet weten over knotbomen in één brochure

De provincie, de regionale landschappen en stadlandschappen hebben een brochure uitgebracht met alles wat je moet weten over knotbomen. Je vindt uitgebreide info terug over soorten, tips voor aanplant en onderhoud, veiligheid tijdens het knotten van bomen, de natuurwaarde van knotbomen ...

Raadpleeg hier de digitale brochure