Gemeente Wingene

Milieuprijs de Groene Pluim

Het gemeentebestuur en de gemeentelijke milieuraad willen tweejaarlijks een 'Groene Pluim' uitreiken voor:

 • een gerealiseerd project dat op vlak van milieu of natuur een bijzondere bijdrage levert.
 • een collectief gedragen projectvoorstel dat op vlak van milieu of natuur een bijzondere bijdrage levert. Een projectvoorstel moet steeds betrekking hebben op het openbaar domein.

Voor wie?

Je kan een project indienen als:

 • natuurlijk persoon (burger)
 • rechtspersoon (school, vereniging, bedrijf)

Een kandidaat draagt zichzelf voor of wordt voorgedragen door derden. De winnaar ontvangt 150 euro als natuurlijk persoon en 300 euro als rechtspersoon. Tweejaarlijks kunnen een natuurlijk persoon en twee rechtspersonen de 'Groene Pluim' winnen.

Voorwaarden

De kandidaten zijn natuurlijke personen gedomicilieerd in Wingene of hebben als rechtspersoon hun zetel of een plaatselijke afdeling op het grondgebied van Wingene.

Om deel te kunnen nemen aan de 'Groene Pluim' dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Een projectvoorstel heeft betrekking op het openbaar domein, minstens ter hoogte van de plaatselijke omgeving.
 • Een uitgevoerd project werd gerealiseerd op het grondgebied van Wingene. De realisatietermijn is niet langer dan twee jaar geleden op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.

Procedure

Je kan je deelname aan de 'Groene Pluim 2024' tegen uiterlijk 10 november indienen via het formulier bovenaan deze pagina.

Afhandeling

De ingediende projecten zullen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • initiatieven die kaderen binnen een lokale beleidsprioriteit
 • uitstraling
 • originaliteit
 • voorbeeldfunctie
 • inzet van de initiatiefnemer(s)
 • duurzaamheid van het voorgestelde project
 • Het project mag niet uitsluitend de uitvoering zijn van een wettelijke verplichting.