Gemeente Wingene

GRUP Ventilus

Om de energietransitie mogelijk te maken, is een verdere uitbouw van het elektriciteitsnet noodzakelijk. Dat is nodig om grotere en meer volatiele internationale stromen van toenemende hoeveelheden hernieuwbare energie te transporteren. Dit is onder andere de integratie van off- en onshore hernieuwbare energie binnen het Belgische energielandschap. Zo krijgt de maatschappij toegang tot de meest duurzame en goedkoopste energie, onafhankelijk van waar die geproduceerd wordt. Het GRUP Ventilus wil de vereiste planologische basis te creëren voor de realisatie van een aantal noodzakelijke ontwikkelingen van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen in functie van de energietransitie.

Openbaar Onderzoek (29/08/2023 - 27/10/2023)

Op 7 juli 2023 ging de Vlaamse Regering over tot de voorlopige vaststelling van het ontwerp GRUP Ventilus. De volgende fase is het openbaar onderzoek. Dit loopt van 29 augustus 2023 tot en met 27 oktober 2023. Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie indienen op het ontwerp GRUP.

Het Ventilus-tracé is een belangrijke stap voor Vlaanderen. Tegelijk beseft de Vlaamse Regering dat de nieuwe hoogspanningslijn een grote impact heeft voor wie dicht bij de nieuwe lijn woont, er een activiteit uitoefent of een eigendom heeft. Daarom worden er tijdens het openbaar onderzoek verschillende digitale informatiesessie en informatiemomenten georganiseerd:

  • Maandag 25 september 2023 informatiemarkt versterking bestaande lijn Brugge-Zedelgem van 16u-20u in Zedelgem
  • Dinsdag 26 september 2023 algemene digitale infosessie van 19u-21u30 
  • Dinsdag 03 oktober 2023 digitale informatiesessie versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 19u-21u30
  • Dinsdag 10 oktober 2023 algemene informatiemarkt van 16u-20u in Brugge 
  • Donderdag 12 oktober 2023 algemene informatiemarkt van 16u-20u in Zedelgem 
  • Dinsdag 17 oktober 2023 informatiemarkt versterking bestaande lijn Izegem-Avelgem van 16u-20u in Deerlijk
  • Donderdag 19 oktober 2023 algemene informatiemarkt van 16u-20u in Izegem

Deze informatiemomenten zijn toegankelijk na online registratie.

Het volledige dossier ligt tijdens de periode van het openbaar onderzoek ter inzage op het loket van de Dienst Omgeving - Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene.
U kan zich ook informeren via de projectpagina van het Departement Omgeving. Suggesties, bezwaren of aandachtspunten kunnen worden ingediend onder de vorm van een inspraakreactie. Meer informatie over deze procedure is eveneens terug te vinden op de projectpagina.

Raadpleeg het dossier

Registreer voor een infomoment

Dien een inspraak reactie in