Gemeente Wingene

AED-toestellen

Onze gemeente heeft de afgelopen jaren enkele belangrijke stappen genomen in het gezondheidsbeleid in het kader van 'Hartveilige gemeente'.

Hoe kan een gemeente het label 'Hartveilig' verdienen?

  • er moet minstens 1 AED-toestel op het grondgebied geplaatst worden. Dit toestel moet 24/24u en 7/7 dagen bereikbaar en bruikbaar zijn.
  • er moeten opleidingen voor het gemeentepersoneel georganiseerd worden zodat al het personeel met een AED kan werken en ook de juiste EHBO-technieken toepassen in een noodsituatie.

AED-toestellen

Een AED-toestel, of een Automatische Externe Defibrillator, kan door iedereen gebruikt worden wanneer iemand hartproblemen heeft. Het toestel meet het hartritme bij een patiënt en bepaalt zelf of een elektrische schok moet toegediend worden of niet.

Waar vind je de AED-toestellen in Wingene en Zwevezele?

Momenteel zijn er 3 AED-toestellen publiek toegankelijk op het grondgebied Wingene:

  • aan recreatiebad de Alk langs de kant van de parking tussen de sporthal en de Alk
  • aan sporthal de Zwaluw aan de kant van voetbalterrein 1
  • aan de school de Regenboog in Zwevezele

Inmiddels werden er nog twee extra AED-toestellen aangekocht. Deze zullen, van zodra deze geleverd zijn, opgehangen worden aan de kerk Sint-Aldegondis in Zwevezele en Sint-Amand in Wingene.

Daarnaast plannen we nog de aankoop van enkele extra AED-toestellen aan in de loop van 2022. Het is de bedoeling om aan elk kerkgebouw een AED-toestel op te hangen in de loop van 2022.

Hoe werkt een AED-toestel? 

Het AED-toestel geeft duidelijke, gesproken instructies die iedereen kan volgen, ook als je geen of weinig medische kennis hebt. Dit instructiefilmpje van het Rode Kruis toont alvast hoe het werkt. 

Opleidingen

Van zodra de coronamaatregelen het toelaten, zullen er opleidingen EHBO en AED-gebruik georganiseerd worden in samenwerking met het Rode Kruis.