Gemeente Wingene

Informatie voor de heropstart van de horeca

Update van 9 juni

Aankondiging heropstart horeca

De veiligheidsraad heeft op 3 juni besloten dat de horecazaken (deels) kunnen heropstarten vanaf 8 juni 2020 mits de sectorprotocollen nauwgezet worden opgevolgd. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Een afstand van 1,5 meter tussen de tafels 
 • Maximum 10 personen per tafel (zittend)
 • Enkel bediening door personeel aan tafel
 • Verplichting om een masker te dragen door het personeel
 • Sluitingsuur om 1 uur 's nachts

Banketten en recepties zijn pas toegelaten vanaf 1 juli (ten vroegste) voor maximum 50 personen. Hierover volgen later nog richtlijnen.

Om de heropening ook rendabel te houden voor de ondernemers, werd aangekondigd dat er doelgroepgerichte maatregelen zullen volgen.

Regelgeving

Het regelgevend kader voor de heropstart van de horeca is terug te vinden in het nieuwe Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De bepalingen in het MB hebben een dwingend karakter.

De integrale tekst van het ministerieel besluit kan je hier raadplegen.

Ook de nieuwe FAQ van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) bevat aanvullende bepalingen waarmee rekening moet gehouden worden.

Hetzelfde geldt voor volgende richtlijnen:

 • Veilig aan het werk. Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan (FOD WASO)
  De richtlijnen in deze gids focussen op maatregelen ter bescherming van de werknemers. Deze bepalingen kunnen afgedwongen worden door de sociale partners.
 • Gids voor een veilige heropstart van de horeca (FOD Economie)
  De richtlijnen in deze gids gelden voor cafés en restaurants (inclusief de drank- en eetgelegenheden in hotels). Ze zijn niet van toepassing op de kamerverhuur of logies.
  De bepalingen in de gids hebben deels een dwingend karakter (‘moet’, ‘zal’, …), deels gelden ze als aanbevelingen (‘het is aangeraden’, ‘gebruik zoveel mogelijk’, …).
 • Sectorprotocol Horeca, met protocolfiches per deelsector.
  Richtsnoer voor opmaak sectorprotocol: ERMG-nota (versie 5/6)
  Vertaling in sectorprotocol, met deelfiches: www.heropstarthoreca.be (Horeca Vlaanderen)
  De bepalingen in het sectorprotocol hebben deels een dwingend karakter (overname bepalingen uit MB, …), deels gelden ze als aanbevelingen (aanvullende bepalingen).

De ERMG (Economic Risk Management Group) stelde een document met goede praktijken voor de horeca op in overeenstemming met de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni. Je vind het onderaan deze pagina.

Op de pagina 'Regels per sector' zetten we op een rijtje wat wel en niet mag.

Drank- en eetgelegenheden

 • Drank- en eetgelegenheden, inclusief deze in hotels, kunnen openen vanaf 8 juni, volgens de voorwaarden vermeld in het MB, de FAQ, de Gids van de FOD Economie en het sectorprotocol.

 • Hierop gelden volgende uitzonderingen:

  • Discotheken en dancings blijven tot en met 31 augustus 2020 gesloten.
  • Recepties en banketten in vaste (zalen, …) of tijdelijke (tenten, …) infrastructuren kunnen plaatsvinden vanaf 1 juli, met een maximum van 50 personen en onder dezelfde voorwaarden als de catering. Andere, toegelaten activiteiten kunnen er wel al plaatsvinden.
  • Fuiven kunnen nog niet plaatsvinden, gezien samenscholingen van > 10 personen niet toegelaten zijn, tenzij expliciet vermeld in MB (niet het geval voor fuiven)
  • Wellness, sauna’s, zwembaden en binnenspeeltuinen die onderdeel zijn van een horecazaak blijven gesloten (heropening voorzien vanaf 1 juli)

Hotel en logies

 • Hotels konden eerder al openen. Nu kunnen ze ook hun drank- en eetgelegenheden terug openen vanaf 8 juni. Daarbij gelden dezelfde bepalingen als voor de andere drank- en eetgelegenheden.
 • Logies kunnen ook weer openen vanaf 8 juni, gezien binnenlandse meerdaagse reizen weer toegelaten zijn.
 • Wellness, sauna’s, zwembaden en binnenspeeltuinen die onderdeel zijn van een horecazaak blijven gesloten (heropening voorzien vanaf 1 juli).
  Dezelfde voorzieningen in logies (niet-hotels) kunnen wellicht enkel gebruikt worden voor zover deze volledig privatief zijn (= enkel toegankelijk voor de sociale bubbel).