Gemeente Wingene

Hier is elke inwoner koning

In het kort

We stellen de burger centraal in onze dienstverlening. We zorgen ervoor dat we vlot toegankelijk en goed bereikbaar zijn via verschillende kanalen en behandelen elke burger gelijk.

 

In beeld

Aan het woord

In het lang

We zijn er voor jou

We vinden dat iedere burger recht heeft op een uitstekende dienstverlening die kwalitatief, klantgericht en toegankelijk is. En dus evolueren we van een aanbodgestuurde naar een meer vraaggerichte dienstverlening waarbij we de burger en haar of zijn verwachtingen steeds centraal plaatsen. We investeren in warme en mensgerichte klantencontacten. Elke burger wordt steeds op een uniforme manier geholpen en kan zelf kiezen hoe hij of zij contact met ons opneemt. We vergroten daarom onze fysieke, digitale en telefonische bereikbaarheid door een centraal meldpunt te introduceren, de openingsuren te verruimen en een avondopening te voorzien, in te zetten op het digitaal loket en op afspraak te werken. Daarnaast investeren we in een digitaal systeem die het inschrijven voor activiteiten, het uitlenen van materiaal, het huren van zalen, het melden van evenementen en het kopen van tickets via de website mogelijk maakt.

 

Allemaal digitaal

We willen graag alle transacties van de dienstverlening digitaliseren en maken zo de overstap van een fysieke naar een digitale dienstverlening. Dit vraagt een grote investering in softwaresystemen en webapplicaties. Uiteraard staan we met onze multikanale dienstverlening ook steeds klaar voor inwoners die minder vertrouwd zijn met het digitale gegeven.

 

Gerenoveerd gemeentehuis als hart van dienstverlening

We maken werk van een overkoepelend dienstverleningsconcept dat cruciaal is voor de realisatie van deze ambities. Door de noodzakelijke renovatie transformeert het huidige gemeentehuis in een toegankelijk en eigentijds gebouw en wordt de centralisatie van de verschillende diensten mogelijk. De publiekszone ziet er in de toekomst volledig anders uit. De frontoffice zal bestaan uit drie lagen: 1) onthaal, snelbalie en callcenter, 2) themabalies, 3) werken op afspraak via gesprekruimtes. Dit zorgt voor meer efficiëntie en een betere samenwerking, meteen ook de basisvoorwaarden voor tevreden klanten.