Gemeente Wingene

Heraanleg Hofakkerlaan

Wat?

De Hofakkerlaan is een centrumstraat met een breedte van maar liefst 12 meter (voetpaden inbegrepen), gelegen in een zone 30. Na de niet-optimaal uitgevoerde asfalteringswerken eind 2020, lag de straat erbij als een enorme verharde vlakte. Het beeld was totaal niet representatief voor een woonstraat.

Verbetering op komst

Met de geplande herinrichting willen we een groene laan aanleggen met een veertigtal bomen en bijhorende plantvakken. De bomen zullen niet alleen zuurstof geven aan de buurt, ze gaan het hitte-effect en verdroging tegen, dempen het geluid, binden fijn stof en verhogen de biodiversiteit.

Daarnaast willen we aan de hand van de vergroening een effect creëren om de snelheid af te remmen. De heraanleg past perfect binnen de gemeentelijke mobiliteitsvisie van "Tegoare ip boane":

  • fiets en auto rijden samen op de rijbaan
  • we versmallen de breedte van de rijbaan naar 5 meter
  • we voorzien geen wegmarkeringen, enkel een witte lijn om de parkeerstroken af te bakenen
  • we voorzien 3 snelheidsremmende middeneilanden

(Schets)

Participatie

Op een bewonersvergadering op 30 juni 2021 werd het ontwerp voorgesteld en werd er samen met de buurtbewoners van gedachten gewisseld over enkele aandachtspunten. Voor de keuze van de boomsoorten werden drie opties voorgesteld, waarbij de combinatie amberboom (voor de laanbomen) en tulpenboom (op de middeneilanden) op het meeste bijval van de aanwezigen kon rekenen. 

Timing

Tijdens een eerste fase werd alvast de toplaag opnieuw geasfalteerd. Na het volledig inharden van het asfalt wordt de overtollige steenslag nog weggeveegd. Dit staat op de planning na het bouwverlof. 

De uitvoering van de rest van de werken (waaronder groenaanleg) is voorzien voor het najaar van 2021.

Het Team Interne Werken van de gemeente neemt deze straat in eigen beheer onder handen.