Gemeente Wingene

Hulp bij het landschapsbedrijfsplan

Wil je graag streekeigen (fruit)bomen, hagen of houtkanten aanplanten? Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op ondersteuning van het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart.

't West-Vlaamse hart

Sinds begin 2017 is onze gemeente aangesloten bij Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart. Voordien maakte Wingene deel uit van het Regionaal Landschap Houtland. De wijziging kwam er op initiatief van de provincie die de werking van het Stad-Land-Schap uitbreidde over volledig Midden-West-Vlaanderen.

Het Stad-Land-schap wil de leefbaarheid, de belevingswaarde en de omgevingskwaliteit van ’t West-Vlaamse hart verhogen en zet activiteiten op in de sfeer van landschap, educatie, recreatie, natuur en erfgoed. Er wordt nauw samengewerkt met de Provincie West-Vlaanderen, de 17 andere aangesloten gemeenten en tal van verenigingen en organisaties uit de regio, waaronder ook verschillende landbouworganisaties.

Landschapsbedrijfsplan

Het Stad-Land-schap zet al jaren in op landschapsverfraaiing. Wie streekeigen groen wil aanplanten, krijgt ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van informatie en advies, het ontwerp van een beplantingsplan, het aanleveren van plantgoed of soms zelfs de volledige realisatie van het plan. Het doel van zo’n landschapsbedrijfsplan is om het landschap te verfraaien, niet alleen voor de eigenaar van het terrein, maar ook voor de buurtbewoner op het platteland en voor de recreant die er voorbij fietst of wandelt.

Opgelet, de insteek moet wel ruimer zijn dan enkel de landschappelijke inkleding van de bedrijfszetel. Komen wel in aanmerking: het aanplanten van meiboomhagen als afbakening van een perceel, fruitbomen in een weiland, lindes aan de toegangspoort, een eikendreef naar het erf, een drinkpoel voor vee, …

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van 't West-Vlaamse hart.