Gemeente Wingene

Zot van 't boeren - Oe is't?

Land- en tuinbouwers die met problemen worstelen, hebben het nog steeds moeilijk om erover te praten en om hulp te zoeken. Als gemeente willen we de drempel verlagen en samen zoeken naar oplossingen.

Samen van probleem naar oplossing

Om de bestaande hulpverlening dichter bij de wereld van de land- en tuinbouw te brengen liep tot eind 2018 het Europees Leaderproject ‘Zot van ’t boeren’. Als gemeente willen we ook na afloop van dit project een brug blijven maken tussen specifieke problemen en haalbare oplossingen.

Hulp nodig of op zoek naar meer informatie?

- Schepen van Land- en Tuinbouw Hedwig Kerckhove en gemeentelijk aanspreekpunt voor landbouwers Jan Albers (051 65 00 64) staan voor je klaar met een luisterend oor.

- Bij schepen van Sociaal Beleid en Welzijn Tom Braet en de specialisten van ons Sociaal Huis kan je terecht voor meer informatie omtrent de studietoelage, premies voor mantelzorg en stookolie, het dorpsrestaurant, de voedselbank, … Sonja Depaepe (051 61 07 14) is er jouw aanspreekpunt.