Gemeente Wingene

Iedereen aan boord

In het kort

We waarborgen de sociale grondrechten van al onze inwoners op een laagdrempelige manier. We doen dit via een inclusief lokaal sociaal beleid, bij voorkeur in samenwerking, waar nodig als actor.

In beeld

 

Aan het woord

In het lang

Niemand valt hier uit de boot

We ondernemen acties om al onze inwoners toegang te geven tot de sociale grondrechten. Als gemeente nemen we daarbij een belangrijke regierol op. Via het geïntegreerd breed onthaal houden we iedereen aan boord en krijgen onderbeschermde groepen gelijke toegang tot wonen, leren, werken, gezondheid, sociale zekerheid, bijstand, … We hebben hierbij specifieke aandacht voor een inclusief gezins- en ouderenbeleid.

Armoede pakken we doeltreffend aan met aandacht voor zowel sociale, economische, ecologische als pedagogische aspecten. Voor het financiële aspect, zetten we in op gerichte financiële hulp.

Iedereen een job

We werken drempels weg die de toegang van inwoners op de arbeidsmarkt belemmeren en werken daarbij op maat van onze cliënten. Door tijdelijke werkervaringen of wijkwerken stimuleren we hun deelname aan het normale economische circuit. Daarvoor gaan we op zoek naar gepaste vormen van activering, zoals opleiding, sociale tewerkstelling of arbeidszorg. We staan in voor professionele begeleiding van de activering en voorzien een ondersteunende beloning voor wie meewerkt. Partnerschappen met deskundige organisaties helpen ons daarbij.