Gemeente Wingene

In de bres voor de bijen

Bijenliefhebbers wereldwijd luiden steeds vaker en luider de alarmklok: de bijenpopulatie staat onder druk. Ze lijkt stilaan zelfs met uitsterven bedreigd. Tuinen zijn vandaag ‘te proper’ voor bijen. Ze worden te vaak gemaaid en onkruid wordt te snel verwijderd. Hierdoor krijgen verschillende bijenvriendelijke planten, zoals paardenbloemen en klavers, geen kans om te bloeien. Daarenboven is het aantal verschillende teelten op akkers en in boomgaarden erg afgenomen (monocultuur en schaalvergroting), waardoor het aanbod aan voedsel voor bijen verschraalt, en de spreiding van bloeiperiodes over het jaar afneemt. Vooral in het vroege voorjaar en de late zomer vinden bijen hierdoor weinig voedsel.

Bijen zijn nochtans van onschatbare waarde, want zonder bijen … geen bloemen in de tuin, geen appelen aan de bomen, geen tomaten en aardbeien. Bijen zorgen immers voor bestuiving en vruchtzetting van drie vierde van alle voedingsgewassen. Zonder deze kruisbestuivers verdwijnen ook heel wat wilde planten.