Gemeente Wingene

Inbuizen van grachten

Voor het inbuizen van een gracht heb je altijd een omgevingsvergunning nodig, ook wanneer het over jouw eigen gracht gaat.

Voorwaarden

We proberen het inbuizen van grachten steeds zoveel mogelijk te vermijden. Zo kunnen we het waterbergings- en infiltratievermogen van grachten maximaal blijven benutten om zo wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is de toegestane lengte van een inbuizing in principe altijd beperkt tot tien meter per perceel. Blijf de buizen ook goed onderhouden en slibvrij houden om zo de normale afvoer- en buffercapaciteit te waarborgen.

Een aanvraag indienen?

Voldoe je aan bovenstaande principes, dan kan je hier een aanvraag indienen.