Gemeente Wingene

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum Wingene - participatiemoment

Er wordt momenteel gewerkt aan het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum Wingene. De start- en procesnota liggen nog tot 29 april ter inzage.

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming en voorschriften op delen van haar grondgebied vastlegt. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of 'RUP’s' vervangen de voorschriften van de gewestplannen. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet.

RUP Centrum Wingene

Het RUP Centrum Wingene is een herziening van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) De Koker-Galgenstraat. Een BPA is de Belgische term voor een stedenbouwkundig plan voor een gemeente of een deel van een gemeente. Er zijn enkele goede redenen om een nieuw RUP voor het centrum van onze gemeente op te maken: 

- De gemeente is momenteel volop bezig met de voorbereiding van de bouw van het vrijetijdscentrum en de renovatie van het gemeentehuis. Het project vraagt een aanpassing van de huidige stedenbouwkundige voorschriften. 

- Er wordt bekeken of het ruimtelijk rendement in de bestaande woonomgevingen door een actualisering van de stedenbouwkundige voorschriften verhoogd kan worden. 

- Enkele specifieke locaties, zoals bijvoorbeeld restgronden en de locatie van de Aldi, worden onder de loep genomen om ze een betere of andere invulling te geven. Daarmee spelen we in op de huidige noden of problemen. 

Stap per stap 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een vrij lange administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. Momenteel bevinden we ons nog in de beginfase van het proces. De start- en procesnota zijn vorige maand goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en liggen nog tot en met maandag 29 april ter inzage in het gemeentehuis. In de startnota worden de context, doelstelling, reikwijdte, detailleringsgraad, voorziene planonderdelen en te onderzoeken effecten omschreven. De procesnota omschrijft dan weer het volledige planningsproces.

Samen met de buurtbewoners

De gemeente wil buurtbewoners laten meedenken. Op basis van de eerste planopties in de startnota werd er een eerste participatiemoment georganiseerd op dinsdagavond 9 april. Het doel van dit inspraakmoment was om de buurtbewoners te informeren en tegelijkertijd kennis en input te verzamelen om zo eventuele alternatieven te bepalen. 

Gepubliceerd op  ma 08 apr 2019