Gemeente Wingene

Infoavond presentatie masterplan was groot succes

Dinsdag 24 oktober stelden we, samen met studiebureau Palmbout Urban Landscapes en Architectenbureau Korteknie Stuhlmacher, het masterplan voor de site rondom het Gemeenteplein voor.

Exact 11 maanden geleden werd het startsein gegeven voor de ontwikkeling van een masterplan voor het binnengebied in het hartje van de dorpskern van Wingene. Nadat enkele jaren geleden de gronden en gebouwen van het parochiaal centrum werden aangekocht, beschikken we over ongeveer 1,5 hectare in het centrum van Wingene. Om op een doordachte manier om te gaan met deze grote ruimte, werd besloten om een masterplan voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het gebied op te maken.

Waarom een masterplan?

Dankzij het masterplan kunnen verschillende onafhankelijke projecten op elkaar afgestemd worden, zodat ze één samenhangend geheel vormen dat het centrum van Wingene aantrekkelijk, leefbaar en aangenaam houdt en maakt. Een masterplan houdt immers ook rekening met invloeden van bredere thema’s zoals milieu of mobiliteit. Anderzijds helpt de langetermijnvisie de gemeente ook om de financiële balans in evenwicht te houden. Dankzij het masterplan kunnen we een globale inschatting maken van de financiële haalbaarheid van onze grote wensen en noden.

Het masterplan zal in stappen uitgevoerd worden. De prioriteit geven we aan nieuwe culturele infrastructuur die we wensen te integreren in een vrijetijdscentrum en de herinrichting van het gemeentehuis om de dienstverlening naar de burger toe te optimaliseren.

Vrijetijdscentrum

We willen een uitnodigend nieuw vrijetijdscentrum voor iedereen. Het zal een ontmoetingsplek zijn met ruimte voor onder andere crealokalen en polyvalente ruimtes. Het centrum moet het cultuuraanbod sterker maken en ondersteuning bieden aan de talrijke verenigingen.

Concreet wordt er gekozen voor een theaterzaal van theatertechnisch hoog niveau met vaste tribune. De bibliotheek en het parochiaal centrum worden in het nieuwe gebouw geïntegreerd tot het nieuwe vrijetijdscentrum. Via een glazen pandgang zal alles met elkaar verbonden worden met in het midden een cultuurplein dat ruimte biedt voor openluchtactiviteiten.

Herinrichting gemeentehuis

Om de burger centraal te plaatsen en nog meer klantgericht te kunnen bedienen wordt een nieuw dienstverleningsconcept uitgewerkt. Naast verdere digitalisering van de dienstverlening wordt ook de publiekszone (loketten) aangepakt. Daarom zijn aanpassingen aan de benedenverdieping van het gemeentehuis nodig om tot een totale klantenbeleving te komen. Daarnaast zullen alle gemeente- en OCMW-diensten maximaal gecentraliseerd worden in één gebouw of site, waardoor ook een uitbreiding nodig is.

Het Gemeenteplein achter het gemeentehuis behoudt zijn parkeerfunctie, maar wordt aantrekkelijker gemaakt aan de hand van bomen.

Volgende stappen

Voor beide projecten moet nu een architect aangesteld worden. Hiervoor zullen we aansluiten bij de ‘Open Oproep’ van de Vlaamse bouwmeester. De procedure zorgt voor kwaliteitsgarantie aan de hand van een gerichte selectieprocedure. De aanstelling van de architect volgt na de zomer van volgend jaar.

Ook wordt de realisatie van de ontsluiting van het Gemeenteplein via de Galgenstraat en de wijziging van verkeersstromen van dichterbij bestudeerd. De bezorgdheid rond verkeersdrukte wordt hierin meegenomen.

Meer info

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via info@wingene.be

Gepubliceerd op  vr 27 okt 2017